「Kyushu University」の英語-日本語辞書

EN

「Kyushu University」日本語 翻訳

EN

Kyushu University {適当な名詞}

volume_up
Kyushu University
九大 {適名} [日会]

"Kyushu University"に類似した翻訳-日本語

university 名詞
national university 名詞
medical university 名詞
department of a university 名詞
going on to university 名詞
private university 名詞
public university 名詞
to enter a university
to graduate from a university
top-notch university 名詞