「antonym」の英語-日本語辞書

EN

「antonym」日本語 翻訳

EN

antonym {名詞}

volume_up
antonym
antonym (同様に: pairing of words)
対語 {名詞}
antonym
反意語 {名詞}
antonym
反義語 {名詞}
antonym (同様に: irony, rhetorical question)
反語 {名詞}
antonym (同様に: opposite word)
反対語 {名詞}

"antonym"の類義語(英語):

antonym