EN stamp
volume_up
{名詞}

1. 通常

stamp (同様に: postage, postage stamp, timbre)
And with e‑mail, you don't need a postage stamp!
Iar pentru un mesaj de poștă electronică nu aveți nevoie de timbru poștal!
And with e‑mail, you don't need a stamp!
Iar pentru un mesaj de poştă electronică nu aveţi nevoie de timbru!
Unlike sending a regular letter, no stamp or fee is required, no matter where the recipient lives.
Spre deosebire de trimiterea unei scrisori obișnuite, nu vă trebuie nici timbru, nici taxe, indiferent de locul în care se află destinatarul.
stamp
volume_up
timbru {中} (fiscal)
And with e‑mail, you don't need a postage stamp!
Iar pentru un mesaj de poștă electronică nu aveți nevoie de timbru poștal!
And with e‑mail, you don't need a stamp!
Iar pentru un mesaj de poştă electronică nu aveţi nevoie de timbru!
Unlike sending a regular letter, no stamp or fee is required, no matter where the recipient lives.
Spre deosebire de trimiterea unei scrisori obișnuite, nu vă trebuie nici timbru, nici taxe, indiferent de locul în care se află destinatarul.
stamp (同様に: postage stamp)
stamp
stamp (同様に: hall-mark)
stamp
volume_up
bătaie {女} (din picior)
stamp (同様に: imprint, impress)
stamp (同様に: cast, category, class, cut)
volume_up
teapă {女} (soi, fel)

2. 歴史

stamp (同様に: seal)
volume_up
bulă {女} [旧] (pecete)

3. 技術

stamp

ルーマニア語での"stamp"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishIn addition, the European Parliament was able to put its clear stamp on this regulation.
În plus, Parlamentul European a avut un cuvânt de spus în privința acestui regulament.
EnglishWe complain that Belarus has a weak rubber-stamp parliament, but look around you.
Ne plângem că Belarusul are un parlament slab care aprobă decizii fără discuţii, dar uitaţi-vă în jur.
EnglishIt controls the main power, while we in this House give it the rubber stamp of democracy.
Controlează puterea principală, în timp ce noi, în acest Parlament, punem ştampila democraţiei.
EnglishCommissioner, in some cases, these vets have become nothing but stamp machines.
Domnule comisar, în unele cazuri, aceşti medici veterinari au devenit nimic mai mult decât aparate de ştampilat.
EnglishOn all these points, the modernisation of Europe that has been undertaken bears Parliament's stamp.
Cu privire la toate aceste aspecte, modernizarea Europei care a fost întreprinsă poartă semnătura Parlamentului.
EnglishThe general public has been given the impression that if a regulation has an FSA stamp on it it cannot go wrong.
Populaţiei i s-a creat impresia că, dacă o reglementare are o ştampilă FSA pe ea, aceasta nu poate fi greşită.
EnglishI am certain, Commissioner, that the new approach of the CAP after 2013 will also bear the stamp of the European Parliament.
Sunt sigur, dle comisar, că noua abordare a CAP după anul 2013 va purta și amprenta Parlamentului European.
EnglishRefresh the current webpage, even if the time stamp for the web version and your locally stored version are the same
Reîmprospătarea paginii Web curente, chiar dacă marcajul de timp al versiunii Web și al versiunii locale este identic
EnglishRefresh the current webpage, even if the time stamp for the web version and your locally stored version are the same
Reîmprospătarea paginii Web curente, chiar dacă marcajul de timp al versiunii Web și al versiunii locale stocate este identic
EnglishI therefore agree with the rapporteur that there needs to be a sound strategy to prevent and stamp out FGM.
Prin urmare, sunt de acord cu doamna raportoare că este necesar să se adopte o strategie solidă în vederea prevenirii şi interzicerii MGF.
EnglishThe auditors have said - again - that these accounts are riddled with irregularities, yet we are expected to rubber-stamp them.
Auditorii au afirmat - din nou - că aceste conturi sunt pline de neregularităţi, şi totuşi se aşteaptă de la noi să le aprobăm.
EnglishOtherwise, it is a kind of extortion, and this with the sanction of the European Union and the European Parliament's stamp of approval.
În caz contrar, este un fel de extorcare, comisă cu consimțământul Uniunii Europene, și parafată de Parlamentul European.
EnglishThis is a very important agreement which aims to stamp out terrorism and organised crime by combating illegal financing.
Acesta este un acord foarte important, care are drept scop eradicarea terorismului şi a crimei organizate prin combaterea finanţărilor ilegale.
EnglishOur voters have a right to know that we consider all elements very seriously and that we do not simply rubber-stamp Council decisions.
Alegătorii noştri au dreptul să ştie că analizăm foarte serios toate elementele şi că nu ştampilăm pur şi simplu deciziile Consiliului.
EnglishFinally, Prime Minister, well done on your initiative to stamp out gender violence; I look forward to hearing the details.
În fine, domnule prim-ministru, vă felicit pentru iniţiativa dumneavoastră de a eradica violenţa bazată pe gen; aştept cu nerăbdare să aflu detalii.
EnglishI would like to remind the Council and the Commission that the people did not elect us in this chamber in order to be a rubber stamp.
Aş dori să reamintesc Consiliului şi Comisiei faptul că nu am fost aleşi în acest Parlament pentru a aproba ceva fără a analiza în prealabil.
EnglishCroatia should be congratulated for its efforts to stamp out corruption, as evidenced by the arrest of former Prime Minister Sanader.
Croația ar trebui să fie felicitată pentru eforturile sale de a elimina corupția, după cum reiese din arestarea fostului prim-ministru Sanader.
EnglishOur UK solution is to mechanically stamp eggs with the code numbers that represent their method of production at the laying farm itself.
Soluțiile noastre se referă la ștampilarea mecanică a ouălor cu codurile numerice care reprezintă metoda de producție de la ferma producătoare.
EnglishThe same is not true in Scotland, where the beef industry can label meat from any age of animal with the country stamp.
Același lucru nu este valabil și în Scoția, unde în industria cu bovine carnea poate fi etichetată, indiferent de vârsta animalului, prin aplicarea ștampilei țării.
EnglishThis is one more example of the importance of combining our efforts at European level, and outside Europe, in order to stamp out this scourge.
Acesta este încă un exemplu pentru importanţa de a ne uni eforturile la nivel european şi în afara Europei pentru a distruge această nenorocire.