「spy」の英語-ルーマニア語辞書

EN

「spy」ルーマニア語 翻訳

volume_up
spy {名詞}

EN spy
volume_up
{名詞}

spy (同様に: fink)
New spyware is continually being developed, so SpyNet ratings also help Microsoft determine which software to investigate.
Continuu se dezvoltă noi programe spion continuu, astfel încât evaluările Spynet ajută, de asemenea, Microsoft să stabilească ce software să investigheze.
The US does engage in spying but, if Roxana Saberi was a spy, the Iranian authorities by their actions did nothing to convince anyone of that case.
SUA se angajează în activităţi de spionaj dar, dacă Roxana Saberi era un spion, autorităţile iraniene nu au făcut nimic prin acţiunile lor pentru a convinge pe cineva de acest lucru.
Then, however, there was the charge that she was working as a journalist without official accreditation, which later turned into the charge that she was a US spy.
Cu toate acestea, ulterior a apărut acuzaţia conform căreia ar lucra ca ziarist fără acreditare oficială, care mai târziu s-a transformat în acuzaţia că ar fi spion american.
spy (同様に: denouncer, informer, sneak)
spy (同様に: observer, onlooker, spectator, looker-on)
volume_up
observator {男} (privitor)
spy

"spy"の類義語(英語):

spy

ルーマニア語での"spy"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishThe Member States are allowing other governments to spy on our citizens indirectly via the EU.
Statele membre le permit altor guverne să îi spioneze pe cetăţenii noştri în mod indirect, prin intermediul UE.
EnglishYou can choose to join the Microsoft SpyNet community with either a basic or advanced membership.
Aveţi posibilitatea să alegeţi între a vă alătura la comunitatea Microsoft SpyNet ca membru de bază sau ca membru avansat.
EnglishClick Tools, and then click Microsoft SpyNet.
Faceți clic pe Instrumente, apoi pe Microsoft SpyNet.
EnglishReport suspicious software to Microsoft SpyNet
Raportarea software-ului suspect în Microsoft SpyNet
EnglishWe must of course oppose terrorism but that must not be used as an excuse for governments to spy on their citizens.
Desigur, trebuie să ne opunem terorismului, însă acest lucru nu trebuie folosit drept scuză pentru ca guvernele să îşi spioneze cetăţenii.
EnglishIf you're a SpyNet community member, check the community ratings to see if other users trust the software.
Dacă sunteți membru al comunității SpyNet, consultați evaluările comunității pentru a vedea dacă ceilalți utilizatori acordă încredere acestor software-uri.
EnglishThe online Microsoft SpyNet community helps you see how other people respond to software that has not yet been classified for risks.
Comunitatea online Microsoft SpyNet vă ajută să vedeți cum răspund alte persoane la un software care încă nu a fost clasificat pentru riscuri.
EnglishSpyNet community.

他の言葉