「remark」の英語-ルーマニア語辞書

EN

「remark」ルーマニア語 翻訳

volume_up
remark {名詞}

EN remark
volume_up
{名詞}

remark (同様に: note)
volume_up
observație {女} (remarcă)
I have one further remark, which has more to do with the Albertini report.
Mai am o observație, legată mai mult de raportul Albertini.
Ultima mea observație va fi foarte scurtă.
As I reach the end of my speech, Mr President, I would like to make one final remark.
Dle președinte, deoarece mă apropii de sfârșitul discursului, aș dori să fac o ultimă observație.
remark (同様に: comment, input, note)
On behalf of Mr Kósa, I would like to add a remark.
Aş dori să adaug un comentariu în numele dlui Kósa.
. - Mr President, first, a brief remark to Mr Pargneaux who asked what the plan was for the next few years.
. - Dle preşedinte, în primul rând, un scurt comentariu pentru dl Pargneaux care a întrebat care este planul pentru următorii câţiva ani.

"remark"の類義語(英語):

remark

ルーマニア語での"remark"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishI would like to make one more general remark which also applies to Macedonia.
Aş dori să fac încă o observaţie generală, care se aplică şi în cazul Macedoniei.
EnglishI would like to make one final remark on the international role of the euro.
Aş dori să fac o precizare finală privind rolul internaţional al monedei euro.
EnglishI have one general remark and three specific ones to put before you tonight.
În această seară, doresc să vă adresez o remarcă generală şi trei remarci specifice.
EnglishI would like to make a second remark to Mrs Swinburne, but not just to her.
Aș dori să mai precizez un lucru pentru dna Swinburne, dar nu doar pentru ea.
EnglishMr Atkins, we take good note of your remark or protest or whatever it is.
Dle Atkins, am luat act de observaţia sau protestul dvs., sau orice ar fi acesta.
EnglishMy last remark is that we are determined to work with the European Parliament.
Ultima mea observaţie se referă la hotărârea noastră de a colabora cu Parlamentul European.
EnglishI should like to devote my closing remark to ourselves here in the European Union.
Doresc să mă refer, în final, la noi, cei din Uniunea Europeană.
English. - Madam President, I wish to begin by making a general remark.
în numele Grupului ALDE. - Dnă preşedintă, aş dori să încep prin a face o remarcă generală.
EnglishMr President, first of all, I would like to make a technical remark.
Dle preşedinte, înainte de toate, aş dori să fac o remarcă tehnică.
EnglishI would like to remark that this topic is included among the priorities of the Spanish Presidency.
Doresc să remarc faptul că acest punct se află printre priorităţile Preşedinţiei spaniole.
EnglishYet there is room for improvement in all of them, of course, which is the reason for my brief remark.
În cazul tuturor mai este însă loc de ameliorări, şi acesta este şi motivul observaţiei mele.
EnglishI have to say that I simply do not understand that remark.
Trebuie să spun că eu, pur şi simplu, nu înţeleg această afirmaţie.
EnglishI also agree with the remark that we should do our utmost to be better prepared.
Sunt de acord şi cu remarca conform căreia trebuie să facem tot ce ne stă în putinţă pentru a fi mai bine pregătiţi.
EnglishI agreed with his last remark as I heard it in translation.
Sunt de acord cu ultima sa remarcă pentru că am auzit-o tradusă.
EnglishHaving said that, I want to start by making one remark in answer to the statement made by Mr Désir.
Acestea fiind spuse, aş dori să încep prin a răspunde printr-o observaţie la afirmaţia dlui Désir.
EnglishOf course, it is vital to remark on the necessity of the Nabucco project and its pan-European importance.
Desigur, este esenţial să observăm necesitatea proiectului Nabucco şi importanţa sa paneuropeană.
EnglishHaving said this, let me start with a general remark.
Odată spuse acestea, permiteţi-mi să încep cu o remarcă generală.
EnglishMy second major remark: we are experiencing the worst crisis since World War II at a global level.
A doua remarcă importantă: trecem prin cea mai gravă criză globală de la al Doilea Război Mondial încoace.
EnglishI would like to make a second remark to Mr Chatzimarkakis.
Aș dori să mai precizez un lucru pentru dl Chatzimarkakis.
EnglishMr Cashman made a remark with respect to discrimination.
Dl Cashman a făcut o observaţie cu privire la discriminare.

他の言葉