「remaining」の英語-ルーマニア語辞書

EN

「remaining」ルーマニア語 翻訳

RO

EN remaining
volume_up
{名詞}

remaining (同様に: figure, government, height, list)
volume_up
stat {中}
We fully support Iraq remaining a unified and sovereign state.
Suntem întru totul de acord ca Irakul să rămână un stat unitar şi suveran.
The pro-Europeans want to facilitate the closure of the last remaining coal mines in Europe by means of short-term State aid.
Proeuropenii doresc să faciliteze închiderea ultimelor mine de cărbune rămase în Europa prin intermediul unui ajutor de stat pe termen scurt.
However, after reading the Court of Auditors' report, I have the impression that one Member State, namely Romania, is responsible for the majority of the remaining irregularities.
Cu toate acestea, după citirea raportului Curţii de Conturi, am impresia că un stat membru, şi anume România, este răspunzător pentru majoritatea neregulilor actuale.
remaining (同様に: class, condition, estate, frame of mind)

"remaining"の類義語(英語):

remaining

ルーマニア語での"remaining"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishNow, the only remaining international presence is the EU monitoring mission.
Acum, singura prezenţă internaţională rămasă este misiunea de monitorizare a UE.
EnglishWe need to include the last remaining Member States in the information exchange system.
Trebuie să includem ultimele state membre în sistemul schimbului de informaţii.
EnglishUntil there is a credible alternative, that is the only option remaining to us.
Până când va apărea o alternativă credibilă, aceasta este singura opțiune care ne rămâne.
EnglishThese same reasons are also behind our abstention on the remaining reports.
Aceleaşi motive stau la baza abţinerii noastre privind restul rapoartelor.
EnglishWe therefore look forward to remaining in a dialogue with you as the negotiations progress.
Deci sperăm să menţinem dialogul cu dumneavoastră pe măsura evoluţiei negocierilor.
EnglishEurope can overcome the crisis, but not by standing still and remaining where we are today.
Europa poate depăşi criza, dar nu stând liniştită şi rămânând unde ne aflăm astăzi.
EnglishWhich are the remaining issues to be discussed and which are the most difficult subjects?
Care sunt chestiunile care mai rămân de discutat și care sunt cele mai dificile subiecte?
EnglishThe remaining items will be discussed, except some of the items planned for Thursday.
Punctele rămase vor fi discutate, cu excepţia câtorva dintre punctele planificate pentru joi.
EnglishI consider the remaining points positive, so I have voted in favour.
Consider că aspectele rămase sunt unele pozitive, aşa că am votat pentru.
EnglishThe item currently printing might finish, but the remaining items will be canceled.
Elementul care este imprimat în prezent se poate finaliza, dar restul elementelor se vor revoca.
EnglishThe remaining cards are piled in the lower-right corner of the table.
Cărțile rămase sunt așezate în stivă în colțul din stânga-jos al tablei.
EnglishOnce the recast version of the MID has been adopted, the remaining directives will be repealed.
După ce va fi adoptată versiunea reformată a MID, directivele rămase vor fi abrogate.
EnglishClick the battery icon to see the charge remaining on each battery.
Faceți clic pe pictograma bateriei pentru a vedea capacitatea rămasă a fiecărei baterii.
EnglishThe remaining messages will be included in the next automatic refresh.
Mesajele rămase vor fi incluse în următoarea reîmprospătare automată.
EnglishThe Commission is committed to delivering proposals in the remaining areas by summer 2011.
Comisia s-a angajat să vină cu propunerile din domeniile restante până în vara anului 2011.
EnglishThe remaining votes were shared between the three opposition parties.
Restul voturilor s-au împărţit între cele trei partide de opoziţie.
EnglishIt remains open for any of the four remaining Member States to join later on.
Acesta rămâne deschis pentru ca oricare din cele patru state membre rămase să poată adera mai târziu.
EnglishFor how long will Western democracies collude with this by remaining silent?
Cât timp vor mai conspira democrațiile occidentale cu astfel de acțiuni nespunând nimic în acest sens?
EnglishThe remaining 96% of the world's population will not only take their bearings from Europe.
Restul de 96 % din populația globului nu se va situa în Europa.
EnglishCOP-2 in Cancun must produce concrete decisions and must address remaining gaps.
COP-2 din Cancun trebuie să aibă ca rezultat decizii concrete şi trebuie să soluţioneze deficienţele rămase.