「reluctant」の英語-ルーマニア語辞書

EN

「reluctant」ルーマニア語 翻訳

RO

「reluctant」英語 翻訳

EN reluctant
volume_up
{形容詞}

reluctant
volume_up
reluctant {形男}

"reluctant"の類義語(英語):

reluctant
English

ルーマニア語での"reluctant"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishMarket participants seem to be reluctant to abolish national payment instruments.
Actorii de pe piață manifestă reticență în eliminarea instrumentelor de plată naționale.
EnglishUnfortunately, the Commission is very reluctant to suggest any measures in this field.
Din păcate, Comisia este foarte reticentă să sugereze orice fel de măsuri în acest domeniu.
EnglishLeasers may also be reluctant to agree to your registering the car in another EU country.
De asemenea, concesionarii ar putea fi împotriva înmatriculării maşinii în altă ţară a UE.
EnglishGeneral de Gaulle is still reluctant to accept British accession.
Generalul de Gaulle ezită în continuare să accepte aderarea Regatului Unit.
EnglishPrivate investors are too often reluctant when it comes to funding SMEs.
Investitorii privați sunt mult prea adesea ezitanți când vine vorba despre finanțarea IMM-urilor.
EnglishDespite this, there are still many people who are reluctant to wake up from their bad nuclear dream.
Și totuși mai există încă mulți oameni care refuză să se trezească din coșmarul lor nuclear.
EnglishLadies and gentlemen, this is a reluctant admission but Bulgaria is a new country.
Doamnelor și domnilor, aceasta este o mărturisire pe care nu o fac cu toată inima, însă Bulgaria este o țară nouă.
EnglishCertain governments, as you know, are reluctant to encourage parliamentary debate in their countries.
Anumite guverne sunt, după cum ştiţi, împotriva încurajării dezbaterilor parlamentare în ţările lor.
EnglishIf you're reluctant to click Auto Adjust, you shouldn't be.
Dacă ezitați să faceți clic pe Autoreglare, nu este cazul.
EnglishGovernments might indeed be reluctant to grant exemptions for projects they do not support.
Este posibil ca guvernele să fie, într-adevăr, reticente să acorde excepții pentru proiecte pe care nu le susțin.
EnglishWe continue to be open to discussion, and the responsibility lies with those that are reluctant to engage.
Continuăm să fim deschiși la discuții, iar răspunderea le aparține celor care nu doresc să se implice.
EnglishThe Member States will be reluctant to provide resources.
Statele membre vor fi rezervate în alocarea resurselor.
EnglishOnly a few weeks ago, some Member States were very reluctant about the reversed majority.
În urmă cu câteva săptămâni, unele state membre au fost foarte ezitante în ceea ce privește această majoritate inversată.
EnglishUnfortunately, some seem reluctant to do so.
Din nefericire, unii par reticenți în a face acest lucru.
EnglishIt is certainly reluctant to resolve this issue.
Cu siguranţă este reticent în a rezolva problema.
EnglishIt is unfortunate, but the bank payments industry often seems somewhat reluctant to recognise users' concerns.
Este regretabil, însă industria plăţilor bancare pare uneori reticentă în a recunoaşte preocupările utilizatorilor.
EnglishTherefore, 10 years ago, the European Union opposed what it is now extremely reluctant to speak out against.
Aşadar, în urmă cu 10 ani, Uniunea Europeană s-a opus aceleiaşi probleme împotriva căreia azi are reţineri să reacţioneze.
EnglishIndeed, we need to find a way to involve as well the international state actors which are more reluctant to follow our lead.
Astfel, trebuie găsită o cale prin care să antrenăm și actorii internaționali statali mai reticenți să ne urmeze.
EnglishThe underlying problem is that employers are reluctant to recruit young workers with little or no practical experience.
Problema de bază este că angajatorii sunt reticenți în a recruta lucrători tineri, cu puțină sau fără experiență practică.
EnglishAnd where are we today, after that period of reluctant and irresponsible development lacking a proactive approach?
Şi unde ne aflăm noi astăzi, după acea perioadă de dezvoltare şovăielnică şi iresponsabilă care nu a avut nicio abordare proactivă?