「relocation」の英語-ルーマニア語辞書

EN

「relocation」ルーマニア語 翻訳

RO

EN relocation
volume_up
{名詞}

relocation
volume_up
mutare {女} (schimbarea locuinţei)

"relocation"の類義語(英語):

relocation

ルーマニア語での"relocation"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishWhen and how will we have a way of effectively tackling the relocation of businesses?
Când şi cum vom găsi o cale de a aborda în mod efectiv relocalizarea întreprinderilor?
EnglishThey demand solidarity and a relocation policy based on the principle of burden-sharing.
Aceștia solicită solidaritate și o politică de relocare bazată pe principiul împărțirii sarcinilor.
EnglishThese are measures that also combat the relocation of companies.
Acestea sunt măsuri care combat,de asemenea, relocarea companiilor.
EnglishThis is the only relocation that Europe could welcome.
Aceasta este singura relocalizare pe care Europa ar putea-o aprecia.
EnglishYou also fail to do anything about the immensely costly monthly relocation from Brussels to Strasbourg.
De asemenea, nu faceţi nimic în legătură cu exorbitantul transfer lunar de la Bruxelles la Strasbourg.
EnglishEurope seems to want to pursue its policy of relocation by intensifying its attacks against farmers.
Europa pare să dorească să urmeze politica sa de relocare prin intensificarea atacurilor sale împotriva fermierilor.
EnglishWe did, of course, ask similar questions in another place in relation to Nokia in Bochum and its relocation to Romania.
Am pus, desigur, întrebări similare în legătură cu Nokia de la Bochum şi relocalizarea în România.
EnglishIt endorses the relocation of textile production.
Acesta susține relocalizarea producției de textile.
EnglishI have seen trade union representatives cry crocodile tears over deindustrialisation, relocation and so on.
Am văzut reprezentanţi ai sindicatelor vărsând lacrimi de crocodil din cauza dezindustrializării, delocalizării etc.
EnglishOnce again we are condemned to vote for a pitiful handout by the EU to the victims of its relocation policies.
Suntem condamnați încă o dată să votăm pentru o pomană patetică acordată de UE victimelor politicilor de relocare.
EnglishIn many sectors, it is resulting in the relocation of industrial plants to other countries outside the European Union.
În numeroase sectoare, ea duce la relocarea fabricilor industriale în alte țări, din afara Uniunii Europene.
EnglishThat is why, when negotiating the regulation, Parliament debated this very issue of relocation.
Acesta este motivul pentru care, în momentul negocierii regulamentului, Parlamentul a dezbătut exact această problemă a relocalizărilor.
EnglishThis support is fundamental to helping the unemployed and victims of relocation which occur in the context of globalisation.
Această asistență este fundamentală pentru a ajuta șomerii și victimele relocalizării care apar în contextul globalizării.
EnglishThe burden of the social costs involved in the closure or relocation of factories must not be shifted to European taxpayers.
Costurile sociale pentru închiderea sau delocalizarea de fabrici nu trebuie să se transfere în sarcina contribuabililor europeni.
EnglishAs for readmission and relocation, we must reinforce Frontex still further and organise joint return flights.
În ceea ce priveşte readmisia şi relocalizarea, trebuie să consolidăm şi mai mult agenţia Frontex şi să organizăm zborurilor comune de returnare.
EnglishWe should change State aid rules so that relocation subsidies are no longer paid, including by the Member States.
Trebuie să modificăm normele privind ajutorul de stat astfel încât să eliminăm subvenţiile pentru relocalizare, inclusiv cele plătite de statele membre.
EnglishThis support is essential in helping the unemployed and victims of the relocation of firms that occurs in an era of globalisation.
Acest sprijin este esențial pentru a-i ajuta pe șomeri și pe victimele relocalizării companiilor, fenomen care se produce în această eră a globalizării.
EnglishThe EGF's purpose is to assist workers who fall victim to company relocation and is vital in facilitating access to a new job.
Scopul FEG este de a asista lucrătorii care sunt victime ale relocalizării întreprinderii și fondul este vital în facilitarea accesului la un nou loc de muncă.
EnglishHowever, I am convinced that we should first evaluate the risk of relocation and the consequences of such a tax for European competitiveness.
Cu toate acestea, sunt convins că mai întâi trebuie să evaluăm riscul relocării și consecințele unei astfel de taxe asupra competitivității europene.
EnglishRestricting rabid relocation, counterfeiting and the exploitation of labour must continue to be one of the aims of the European Parliament.
Restricționarea relocalizării accelerate, a contrafacerii și a exploatării forței de muncă trebuie să rămână unul din obiectivele Parlamentului European.