「lifetime」の英語-ルーマニア語辞書

EN

「lifetime」ルーマニア語 翻訳

EN lifetime
volume_up
{名詞}

1. 通常

lifetime
volume_up
viaţa {女} (ca durată)
The expected lifetime of the mine is only 20 years, and it will create scarcely any jobs.
Durata de viaţă a minei este de numai 20 de ani şi abia dacă va crea câteva locuri de muncă.
It will take generations for the people of Haiti to fully recover from what will hopefully be a once in a lifetime event.
Vor trece generaţii până când poporul haitian îşi va reveni complet din ceea ce să sperăm că va fi un eveniment unic în viaţă.
The compromise will also generate lifetime net savings for consumers, mainly small and medium-sized enterprises, of over EUR 2 200 per vehicle.
Compromisul va genera, de asemenea, economii nete pe viaţă pentru consumatori, în special pentru întreprinderile mici şi mijlocii, în valoare de peste 2 200 de euro per vehicul.

2. 日常的な

"lifetime"の類義語(英語):

lifetime

ルーマニア語での"lifetime"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishMany of us did not believe we would see the Berlin Wall come down in our lifetime.
Mulţi dintre noi nu credeam că vom vedea Zidul Berlinului căzând în timpul vieţii noastre.
EnglishOne European woman in four has been a victim of violence at least once in her lifetime.
O femeie europeană din patru a fost o victimă a actelor de violență cel puțin o dată în viață.
EnglishWe are now in the midst of the worst economic crisis the world has seen in my lifetime.
Acum ne aflăm în mijlocul celei mai grave crize economice pe care a traversat-o lumea în ultimii zeci de ani.
EnglishWe might predict that Turkey's accession to the European Union will not happen in our lifetime.
Am putea chiar anticipa că aderarea Turciei la Uniunea Europeană nu va avea loc în timpul vieții noastre.
EnglishAccording to the Council of Europe, one in four women will experience domestic violence in their lifetime.
Conform Consiliului Europei, o femeie din patru va suferi violenţa în familie pe parcursul vieţii.
EnglishAre we talking half-way through the lifetime of this Commission?
Înseamnă jumătatea mandatului Comisiei actuale?
EnglishThe UN estimates that seven in ten women will experience violence from men during their lifetime.
Naţiunile Unite estimează că şapte femei din zece vor trăi pe parcursul vieţii lor experienţa violenţei bărbaţilor.
EnglishWhen publish is set to "no" or "age," the route will be deleted after the end of the valid lifetime.
Când publicarea este setată la valoarea „no” sau „age”, ruta va fi ștearsă după scurgerea duratei de viață valide.
EnglishIn Europe, it is estimated that between 20 and 25% of women have suffered violence at least once in their lifetime.
În Europa, se estimează că între 20 % și 25 % de femei au fost supuse violenței cel puțin o dată în viață.
EnglishThe default is equal to the valid lifetime.
Valoarea implicită este egală cu durata de viață validă.
EnglishLifetime over which the route is valid expressed in days, hours, minutes, and seconds (for example: 1d2h3m4s).
Durata de viață prin intermediul căreia se exprimă valid ruta în zile, ore, minute și secunde (de exemplu: 1d2h3m4s).
EnglishLifetime over which the route is preferred.
Durata de viață pentru care ruta este preferată.
EnglishWhen publish is set to "age," the Route Advertisement will contain the valid lifetime remaining until deletion.
Când publicarea este setată la valoarea „age”, semnalizarea de rută va conține durata de viață validă rămasă până la ștergere.
EnglishUntil then, I had no idea that the ministers and prime ministers of some countries enjoyed special lifetime immunity.
Până atunci, nu știam că miniștrii și prim miniștrii din unele țări beneficiază de imunitate specială pe parcursul întregii vieți.
EnglishWe are in the business of doing something that we give to the people for their lifetime, for their children's lifetime and beyond.
Încercăm să construim lucruri pe care să le oferim oamenilor pe întreaga durată a vieții lor, a vieții copiilor lor și mai departe.
EnglishEvery third European will be diagnosed with cancer in his or her lifetime, and every fourth European will die as a result of this disease.
Unul din trei europeni va fi diagnosticat cu cancer pe parcursul vieţii şi unul din patru europeni va muri în urma acestei boli.
EnglishIt was an uncannily prescient example, because that is more or less what has happened to the word free in our lifetime.
Din punctul meu de vedere, exemplul lui Orwell a fost o adevărată prevestire, deoarece cuvântul "liber” chiar a suferit această transformare în vremurile noastre.
EnglishIt must be clear what is to be evaluated and, consequently, the evaluation criteria need to be integrated throughout the project's lifetime.
Trebuie să fie clar care este obiectul evaluării şi în consecinţă, criteriile de evaluare trebuie integrate pe toată durata desfăşurării proiectului.
EnglishLiu Xiaobo, the Chinese dissident who won the Nobel Peace Prize, has been a great defender of the application of these values during his lifetime.
Pe durata vieții sale, dl Liu Xiaobo, dizident chinez care a câștigat Premiul Nobel pentru pace, a fost un mare apărător al aplicării acestor valori.
EnglishThe 2009 work programme is the first of five, and so will be a building block for the activities to be carried out over the whole lifetime of the programme.
Programul de lucru pentru 2009 este primul din cele cinci, deci va constitui baza pentru activităţile care se vor desfăşura pe întreaga durată a programului.