「elect」の英語-ルーマニア語辞書

EN

「elect」ルーマニア語 翻訳

RO

EN elect
volume_up
{形容詞}

elect (同様に: admirable, chosen, distinct, distinguished)
volume_up
ales {形男}
MEPs elect German Socialist Martin Schulz as President of the European Parliament.
Martin Schulz este ales în funcţia de preşedinte al Parlamentului European.
I met him when he was governor-elect of the State of Zulia.
L-am cunoscut când era guvernator ales al statului Zulia.
I have certainly not been elected by you, but I have been elected by this Parliament.
Cu siguranță nu am fost ales de dvs., dar am fost ales de acest Parlament.

"elect"の類義語(英語):

elect

ルーマニア語での"elect"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishAt the same time the Greek people elect their members to the European parliament.
În acelaşi timp, grecii îşi aleg reprezentanţii în Parlamentul European.
EnglishUnfortunately, we are also still not allowed to elect individual commissioners.
Din păcate, nici nouă nu ni se permite să alegem individual comisarii.
EnglishTherefore, we should not dictate to the Egyptians who they should elect.
Prin urmare, nu ar trebui să dictăm egiptenilor pe cine ar trebui să aleagă.
EnglishUsers can elect to ignore SmartScreen Filter warnings and continue navigation.
Utilizatorii pot alege să ignore avertismentele Filtrului SmartScreen și să continue navigarea.
EnglishEU citizens directly elect the members of the European Parliament for the first time.
Pentru prima dată membrii Parlamentului European sunt aleşi de cetăţenii europeni prin vot direct.
EnglishThis morning, in accordance with the Rules of Procedure, we must elect the President.
În conformitate cu Regulamentul de procedură, în această dimineaţă trebuie să alegem Preşedintele.
EnglishIn democratic countries, the citizens elect the governing authorities.
În ţările democratice, cetăţenii îşi aleg guvernanţii prin vot.
EnglishIn the vote to elect the Ombudsman, I voted for Pierre-Yves Monette.
În cadrul votului pentru alegerea Ombudsmanului, am votat în favoarea dlui Pierre-Yves Monette.
EnglishLet us now proceed to elect the President of the Commission in accordance with the Rules of Procedure.
Vom proceda acum la alegerea Preşedintelui Comisiei, în conformitate cu Regulamentul de procedură.
EnglishWhat we can do is call on the Egyptians to elect, not the Muslim Brotherhood, but secular leaders.
Ceea ce putem să facem este să le cerem egiptenilor să aleagă nu Frăția Musulmană, ci liderii seculari.
EnglishAs for the constitution, every nation has the right to elect representatives to its own government.
În ceea ce priveşte constituţia, fiecare naţiune are dreptul să-şi aleagă reprezentanţii în propriul guvern.
EnglishThe Ecumenical Patriarchate has limited rights to train clergy and freely elect the Ecumenical Patriarch.
Patriarhatul ecumenic are drepturi limitate în formarea clericilor şi în alegerea liberă a patriarhului ecumenic.
EnglishI have faith in the role that the US will continue to play in this regard under the leadership of President-Elect Obama.
Am încredere în rolul pe care SUA va continua să-l joace în acest sens, sub conducerea preşedintelui Obama.
EnglishYou will elect a new president and a different Member State will be seated here as the presidency representing the Council.
Veţi alege un nou Preşedinte, iar un alt stat membru va sta aici în calitate de preşedinţie reprezentând Consiliul.
EnglishSome have said: 'Why should we elect you?
EnglishWhen we elect a parliament we entrust it with the safeguarding of our liberties for a temporary and contingent period.
Atunci când alegem un parlament, îi încredinţăm protejarea libertăţilor noastre pentru o perioadă de timp provizorie şi nesigură.
EnglishThe peoples of Europe, however - the Finns, the Germans, the British, the Danes - where have they been able to vote for and elect these commissioners?
Dar popoarele Europei, finlandezii, germanii, britanicii, danezii, au putut vota pentru aceşti comisari?
EnglishThe provision stipulating that the Groups may elect a coordinator has been pushed through via the back door, and unnoticed by many.
Dispoziţia care prevede că grupurile pot alege un coordonator a fost împinsă prin uşa din spate şi a rămas neobservată de mulţi.
EnglishExcuse my frankness: how many more lives will it cost to elect Tzipi Livni and Ehud Barak in the February election?
Îmi cer scuze dacă sunt prea direct: de câţi morţi va mai fi nevoie pentru ca Tzipi Livni şi Ehud Barak să iasă învingători în alegerile din februarie?
EnglishIn other words, as he has been re-elected once for his prudence, I would like to re-elect him for a third term for his courage.
Cu alte cuvinte, astfel cum a fost reales o dată pentru prudența sa, aș dori să îl realegem pentru un al treilea mandat pentru curajul său.