「correctly」の英語-ルーマニア語辞書

EN

「correctly」ルーマニア語 翻訳

RO

EN correctly
volume_up
{副詞}

correctly (同様に: aright)
The rapporteur correctly placed the needs of the child at the heart of this report.
Raportoarea a poziționat în mod corect nevoile copilului în centrul acestui raport.
If the page still doesn't work correctly, contact the website's administrator.
Dacă pagina tot nu funcționează corect, contactați administratorul site-ului Web.
The phone line is plugged correctly into the modem and the phone jack.
Linia telefonică este corect conectată la modem și la conectorul telefonic.

ルーマニア語での"correctly"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishHowever, the European Union can behave differently; it can behave correctly.
Uniunea Europeană poate adopta însă o atitudine diferită. O atitudine corectă.
EnglishI shall always rigorously, decisively and correctly uphold that here.
Întotdeauna voi menţine această poziţie cu rigoare, corectitudine şi fermitate.
EnglishThe German writer Hans Enzensberger correctly foresaw what would happen.
Scriitorul german Hans Enzensberger a prevăzut cu exactitate ceea ce se va întâmpla.
EnglishWe correctly rectified this in the negotiations and in the trialogue of 2 April.
Pe parcursul negocierilor şi al reuniunii trilaterale din 2 aprilie am rectificat acest lucru.
EnglishIf you're using external speakers, make sure that they are correctly connected to your PC.
Dacă utilizați difuzoare externe, asigurați-vă că sunt conectate corespunzător la PC.
EnglishMore generally we share your concern that the EU budget be correctly implemented.
Mai mult, în general, împărtășim preocuparea dvs. legată de o execuție corectă a bugetului UE.
EnglishThis is their right, their duty, and I can assure you they are fulfilling it correctly.
Acesta este dreptul lor, datoria lor, pe care, vă asigur, şi-o îndeplinesc cum se cuvine.
EnglishIf I understand correctly, this is about the vote on the 2012 calendar.
Dacă înţeleg bine, este vorba despre votul cu privire la calendarul 2012.
EnglishIt means that with the double-click, he or she will review the order correctly.
Înseamnă că, printr-un dublu clic, acesta va revizui comanda.
EnglishIf I remember correctly, both organisations were founded in 1975.
Dacă îmi aduc bine aminte, ambele organizații au fost înființate în 1975.
EnglishWe need to know why certain Member States have not correctly implemented these directives.
Vrem să ştim de ce unele state membre nu au implementat în mod corespunzător aceste directive.
EnglishThe Court of Justice will ensure that the Charter is applied correctly.
Curtea de Justiţie va garanta aplicarea corectă a Cartei.
EnglishThey have correctly raised the call for true democracy.
Aceștia au solicitat pe bună dreptate instituirea adevăratei democrații.
EnglishIf you continue, these programs might not work correctly.
În cazul în care continuați, este posibil ca aceste programe să nu funcționeze corespunzător.
English– To what extent have Member States correctly transposed and implemented Directive 2004/81/EC?
– A fost pus în aplicare planul de acțiune privind traficul de persoane în vederea exploatării sexuale?
EnglishThe EU Pilot programme was launched in 2008 so that the law would be understood and applied correctly.
Programul "EU Pilot” a fost lansat în 2008 în scopul înțelegerii și aplicării corecte a legislației.
English. - Madam President, I will now repeat it correctly for the sake of Mr Romeva i Rueda.
autor. -Dnă preşedintă, acum voi repeta varianta corectă pentru a clarifica şi nedumerirea dlui Romeva i Rueda.
EnglishWe are still having problems correctly reading the political challenges resulting from this situation.
Încă avem probleme cu interpretarea corectă a provocărilor politice care rezultă din această situaţie.
EnglishThis is something that the Commission has correctly recognised and taken into account in its proposal.
Acest aspect este unul pe care Comisia l-a recunoscut şi pe care l-a luat în considerare în propunerea sa.
EnglishWhich other measures have been adopted but not correctly implemented by whom and for which reasons ?
Ce alte măsuri au fost adoptate, însă puse în aplicare în mod necorespunzător, de către cine şi din ce motive?