「well-nigh」の英語-ポーランド語辞書

EN

「well-nigh」ポーランド語 翻訳

EN well-nigh
volume_up
{副詞}

well-nigh (同様に: about, almost, nearly, quasi)
well-nigh (同様に: about, almost, fairly, nearly)
Both you and we knew that you were taking on a well-nigh impossible task.
Zarówno pani, jak i my wiemy, że mówiła pani o zadaniu niemal niemożliwym.

"well-nigh"の類義語(英語):

well-nigh

"well-nigh"に類似した翻訳-ポーランド語

well 名詞
well 形容詞
well 副詞
Polish
well 間投詞
Polish
well
Polish
to well 動詞
nigh 形容詞
Polish
nigh 副詞

ポーランド語での"well-nigh"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishBut as for me, my feet were almost gone; My steps had well nigh slipped.
Ale nogi moje mało się były nie potknęły, a blisko tego było, że mało nie szwankowały kroki moje,
EnglishAnd it came to pass, when the days were well-nigh come that he should be received up, he stedfastly set his face to go to Jerusalem,
I stało się, gdy się wypełniły dni, aby był wzięty w górę, że się on na to udał, aby szedł do Jeruzalemu.
EnglishNo, the western Balkans would be better served by tangible action and tailored accession procedures than by well-nigh dutiful rhetoric.
Nie, Bałkanom Zachodnim lepiej przysłużyłyby się konkretne działania i dopasowane procedury akcesyjne niż stosowana nieomal obowiązkowo retoryka.