「we figure out」の英語-ポーランド語辞書

EN

「we figure out」ポーランド語 翻訳

「we figure out」の文脈の例文を見てください。

"we figure out"に類似した翻訳-ポーランド語

we 所有名詞
Polish
figure 名詞
figure 形容詞
Polish
to figure 動詞
out 名詞
Polish
out 副詞
out 間投詞
Polish
to out 動詞
Polish

ポーランド語での"we figure out"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishSo, how can we figure out who the central people are in a network without actually mapping the network?
A więc, jak możemy rozgryźć kto znajduje sie w centrum sieci bez właściwego jej mapowania ?
EnglishIn other words, it's kind of random, kind of ad hoc, how we figure out what we should do.
Innymi słowy, dzieje się to dość przypadkowo, jakby na poczekaniu dochodzimy do tego, co powinniśmy zrobić.
EnglishAnd I started thinking about how else might we figure out what the prevalence of HIV was in Africa in the past.
Jak inaczej możemy zdobyć dane o występowaniu HIV w przeszłości.
EnglishHow can we figure out a convincing win-win strategy on energy in our relations with Russia?
Jak możemy opracować przekonującą, korzystną dla obu stron strategię dotyczącą energii w naszych stosunkach z Rosją?
EnglishWe figure out what will happen with this technology.
My decydujemy, co się dalej stanie z tą technologią.
EnglishNow, I throw this slide up because it indicates to me that, even if SETI does hear something, can we figure out what they said?
Pokazuję ten slajd, bo przypomina mi, że nawet jeśli w SETI coś usłyszą, jak to zinterpretujemy?
EnglishAnd it's becoming increasingly important that we figure out how to extract these raw materials from these extremely complicated waste streams.
To coraz ważniejsze, żebyśmy dowiedzieli się jak odzyskiwać te surowce z niezwykle skomplikowanego strumienia śmieci.
EnglishCan we figure out a way, since we know we won't have enough masks because we don't make them in America anymore, they're all made in China -- do we need N95?
Co zrobić, skoro nie ma dość masek, bo już ich nie produkujemy w USA, wszystkie produkowane są w Chinach.
EnglishNow, after almost 80 years of having sound, I thought it was about time that we figure out a way to put sound where you want to.
Obecnie po 80 latach, udało się nam to z dźwiękiem. ~~~ Myślałem, że to właśnie pora by znaleźć sposób, aby skierować dźwięk tam gdzie chcemy.
EnglishWe figure out the game.

他の言葉

English
  • we figure out

もっともっと解釈については、日本語-英語 bab.la辞書にクリックしてください。