「washing」の英語-ポーランド語辞書

EN

「washing」ポーランド語 翻訳

PL
volume_up
wash {名詞}

EN washing
volume_up
{名詞}

washing
Było też mycie rąk.

ポーランド語での"washing"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishAnd these ones who have washing machines, but not a house full of other machines, they use two.
Ci, którzy używają pralek, ale nie mają domu naszpikowanego gadżetami, zużywają dwie.
EnglishBut I can assure you that this woman in the favela in Rio, she wants a washing machine.
Mogę was zapewnić że ta kobieta ze slumsów w Rio potrzebuje pralki.
EnglishHow can we tell this woman that she ain't going to have a washing machine?
Jak mam powiedzieć tej kobiecie że nigdy nie będzie miała pralki?
Englishthat he might sanctify it, having cleansed it by the washing of water with the word,
Aby go poświęcił, oczyściwszy omyciem wody przez słowo;
EnglishI want to see it," and she sat down in front of the machine, and she watched the entire washing program.
Muszę to zobaczyć." ~~~ Usiadła przed pralką i oglądała cały proces prania.
EnglishIt's built; it's running and she just started a business today, where she's washing other peoples clothes.
Wszystko działa, a ta kobieta rozpoczęła dziś pracę, piorąc innym ubrania.
EnglishAnd as you go down, the washing machine at the surface calms down.
A kiedy schodzicie w dół, wirówka na powierzchni uspokaja się.
EnglishWe on this side of the House are not prepared to play Pontius Pilate, washing our hands of the problem.
Z naszej strony Izby nie chcemy odgrywać roli Poncjusza Piłata, umywając ręce od problemu.
English● After washing hands, do not touch anything except the injection supplies and the injection site.
● Po umyciu rąk nie dotykać niczego, z wyjątkiem sprzętu do wstrzykiwań i miejsca wstrzyknięcia.
EnglishWe cannot accept the Council washing its hands of the matter either.
Nie możemy zaakceptować, że Rada w tej sprawie umywa ręce.
EnglishThey have electricity, but the question is, how many have washing machines?
Mają dostęp do prądu, ale ile z nich ma pralki?
Englishand he saw two boats standing by the lake: but the fishermen had gone out of them, and were washing their nets.
I ujrzał dwie łodzi stojące przy jeziorze; ale rybitwi wyszedłszy z nich, płukali sieci.
EnglishIf you have democracy, people will vote for washing machines.
Jeżeli tylko istnieje demokracja, ludzie głosują na pralki.
EnglishFor your convenience, all of our are coaches are fitted with modern flushing toilets with hand washing facilities.
Dla wygody pasażerów, wszystkie nasze autokary wyposażone zostały w nowoczesne toalety.
EnglishEven the hardcore in the green movement use washing machines.
Nawet najbardziej zagorzali ekolodzy korzystają z pralek.
EnglishThe time has come for some members of the Council to stop playing Pontius Pilate and washing their hands.
Nadszedł czas, by niektórzy członkowie Rady przestali się bawić w Poncjusza Piłata, umywając ręce.
EnglishI was only four years old when I saw my mother load a washing machine for the very first time in her life.
Miałem tylko cztery lata gdy zobaczyłem jak moja mama po raz pierwszy w jej życiu uruchamia pralkę.
EnglishIs English a tsunami, washing away other languages?
Czy angielski jest falą tsunami, która zmywa inne języki?
EnglishThe next thing that really was a big, big deal was the washing machine.
Następną wielką sprawą była pralka.
EnglishShould an intolerable skin reaction occur, the cream should be removed by washing the area with mild soap and water.
W razie wystąpienia skórnych reakcji nietolerancji, krem należy usunąć poprzez zmycie wodą z łagodnym mydłem.