「terrain」の英語-ポーランド語辞書

EN

「terrain」ポーランド語 翻訳

PL

EN terrain
volume_up
{名詞}

terrain (同様に: area, ground, land, premises)
And just by the tactile information, it successfully crosses over these type of terrain.
Dzięki informacjom z czujnika dotyku, pomyślnie przechodzi przez tego typu teren.
And this terrain that we're looking at dates back to 4.6 billion years when Earth and Mars were formed.
Teren, na który patrzymy, uformował się 4,6 mld lat temu, kiedy powstawały Ziemia i Mars.
And this is the terrain it appears over, and we know from geological studies that these regions are the oldest regions on Mars.
To teren, nad którym widnieją. ~~~ Z badań geologicznych wiemy, że to najstarsze rejony Marsa.

ポーランド語での"terrain"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishThe crabs are missing spines, so they have a problem in this kind of rough terrain.
Krabom brakuje kolców, więc mają problem z tego typu trudnym terenem.
English. ~~~ over varied terrain for many hours.
Żołnierz: HULC pozwala nieść 90 kg po nierównym terenie przez wiele godzin.
EnglishWatch where the robot, now, contacts its leg in order to deal with this very difficult terrain.
Obserwujcie umiejscowienie punktów podparcia nóg podczas chodzenia w bardzo trudnym terenie.
EnglishThe terrain is low and rocky with coastal cliffs.
Powierzchnia wysp jest nizinna z licznymi wapiennymi wzniesieniami, a wybrzeże – klifowe.
EnglishThese are enormous questions for those of us who work in this terrain.
Są to ważkie pytania dla pracujących w tej branży.
EnglishSuch a state of affairs causes degradation of the terrain, which intensifies hydrogeological instability.
Taki stan rzeczy prowadzi do degradacji gruntów, która wzmaga brak stabilności hydrogeologicznej.
EnglishIt can tilt 20° above the horizon, enabling better views, especially over uneven terrain.
Może się wychylać o 20° ponad horyzont, umożliwiając tym samym lepszą obserwację, szczególnie w nierównym terenie.
EnglishIt has to be smart enough to avoid terrain hazards and to find a good landing site on the ice.
Robot musi być dość inteligentny, by radzić sobie w terenie oraz znaleźć dobre miejsce do lądowania na lodzie.
EnglishIt's a Military Operations on Urbanized Terrain site.
To instytucja Operacji Wojskowych na terenach zurbanizowanych.
EnglishAnd here you can see that it's walking over unstructured terrain.
Możecie tu zobaczyć jak chodzi po trudnym terenie.
EnglishIt's all lesser-evil terrain in these broken places.
Zawsze wybierasz mniejsze zło w takich miejscach.
EnglishThe lives of those who dwell there and the agricultural activities engaged in this terrain are, however, far from easy.
Niemniej życie ich mieszkańców czy działalność rolnicza na tych terenach nie należy do najłatwiejszych.
EnglishLook where the methane is, the methane is in a very rough terrain area.
EnglishWe're going downhill in some rocky terrain, and the front tire of Alex gets caught in one of these crevasses here.
Podam wam przykład. ~~~ Jedziemy po kamienistym wzniesieniu, i przednie koło Alexa zahacza o jedną z rozpadlin.
EnglishGood, because before I tell you about that good news, I'm going to have to take a little excursion through some academic terrain.
To dobrze, bo zanim wam o niej opowiem, mam zamiar zabrać was na małą wycieczkę w pewien naukowy obszar.
EnglishSo, we built a terrain that had obstacles three times the hip height of the animals that we're looking at.
Zbudowaliśmy więc tor z przeszkodami trzy razy wyższymi niż wysokość bioder badanych zwierząt i byliśmy pewni, że sobie z tym nie poradzą.
EnglishSo, it depends on the terrain.
EnglishJust simply using the tactile sensors on the feet, it's trying to walk over a changing terrain, a soft terrain where it pushes down and changes.
Używając czujników dotyku na stopach, próbuje chodzić po zmiennym podłożu, miękkim terenie, który się wciska i zmienia.
EnglishWe are dealing here with so many different types of terrain and so many different approaches that any attempt to standardise seems unrealistic.
Mamy tu do czynienia z tak różnymi rodzajami terenu i różnymi podejściami, że każda próba ujednolicenia wygląda na niewykonalną.
EnglishWithin that sphere, most of those nodes are not actionable, like the harshness of the terrain, and a very small minority are actual military actions.
W tym obszarze większość czynników nie może być zmieniona jak ukształtowanie terenu, i tylko niektóre to działania wojskowe.