「tea」の英語-ポーランド語辞書

EN

「tea」ポーランド語 翻訳

volume_up
tea {名詞}
PL

「ty」英語 翻訳

volume_up
ty {所名}

EN tea
volume_up
{名詞}

1. 通常

tea (同様に: char)
And the tea is sitting in this stuff to the right -- the tea is to the right of this line.
A herbata zostaje w tej części z prawej strony - zbiera się po prawej strony tej linii.
Empty the syringe into any non-alcoholic drink, except for tea.
Wycisnąć całą zawartość dozownika do napoju nie zawierającego alkoholu, poza herbatą.
And when the tea is ready, or almost ready, you tilt it.
I gdy herbata jest gotowa, czy prawie gotowa, należy przechylić imbryk.

2. イギリス英語, スラング

tea (同様に: dinner, evening meal, supper)
Or this -- this is a really neat teapot I found at high tea at The Four Seasons Hotel in Chicago.
Czy to - ten naprawdę fajny imbryk odkryłem podczas kolacji w hotelu Four Seasons w Chicago.

"tea"の類義語(英語):

tea

"ty"の類義語(ポーランド語):

ty

ポーランド語での"tea"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishNext time you're in Whitehall, he would be delighted to see you for a cup of tea.
Następnym razem jak będziecie w Whitehall, byłby zachwycony, mogąc spotkać się z wami przy herbacie.
EnglishSo, that's what we call our first five employees during the tea break, you know, in here.
To naszych 5 pierwszych pracowników. ~~~ Korzystają z przerwy.
EnglishOn the inside it's a recreation of a 16th century Japanese tea house.
Wewnątrz właściciel odtworzył 16-wieczną japońską herbaciarnię.
English. ~~~ But I really like my tea sweet."
" "Zdaję sobie sprawę" - powiedziałam - "z tego, że Japończycy nie słodzą zielonej herbaty.
EnglishBut if Rube Goldberg machines and video poetry aren't quite your cup of tea, how about this.
Ale jeśli maszyny Rube Goldberga i poezja wideo nie interesują was zbytnio to co powiecie na to?
EnglishOr this -- this is a really neat teapot I found at high tea at The Four Seasons Hotel in Chicago.
Czy to - ten naprawdę fajny imbryk odkryłem podczas kolacji w hotelu Four Seasons w Chicago.
EnglishA third is that I wanted hot water for tea -- that's an intentional argument.
I na koniec: chciałem gorącą wodę na herbatę.
EnglishSo the color in this jacket is coming purely from green tea.
Kolor tej kurtki pochodzi bezpośrednio od zielonej herbaty.
EnglishEmpty the pipette into any non- alcoholic drink, except for tea, by sliding the upper ring down.
Dozownik opróżnić przesuwając górny pierścień w dół.
EnglishI brew up to about 30 liters of tea at a time, and then while it's still hot, add a couple of kilos of sugar.
Zaparzam około 30stu litrów herbaty, potem, gdy jeszcze jest ciepła, dodaję kilka kilogramów cukru.
EnglishAnd so it's not an accident that a great flowering of innovation happened as England switched to tea and coffee.
Więc to nie przypadek, że wielki rozwój wydarzył się, gdy Anglia przełączyła się na herbatę i kawę.
EnglishWould you reckon you need to sing for your tea, I think?
Sądzicie, że potrzebujecie śpiewać przy herbacie?
EnglishLadies and gentlemen, it's nearly time for tea.
Panie i panowie, już prawie czas na herbatę.
EnglishEvery morning you have tea, as well as coffee.
Każdego ranka pijemy herbatę czy kawę.
Englishwhat does that have to do with the price of tea in China?
EnglishI think we need to sing for our tea.
Myślę, że potrzebujemy śpiewać przy herbacie.
EnglishThey're drinking tea, they're having sandwiches.
EnglishIn Motihari in Champaran, there are a lot of people who sell tea on the shack and, obviously, there's a limited market for tea.
W Motihari w Champaran jest wielu ludzi, którzy sprzedają herbatę w chatach, a rynek herbaty jest oczywiście ograniczony.
EnglishSo we start by brewing the tea.
English♫ while I sip my tea. ~~~ ♫
♫ podczas gdy będę sączyć herbatę ♫