「taxonomy」の英語-ポーランド語辞書

EN

「taxonomy」ポーランド語 翻訳

EN taxonomy
volume_up
{名詞}

taxonomy
And so, too, we've discovered that there is an infinite taxonomy of crochet hyperbolic creatures.
My też odkryliśmy, że istnieje nieskończona taksonomia szydełkowych stworzeń hiperbolicznych.
taxonomy (同様に: systematics)

ポーランド語での"taxonomy"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishAnd then you ask them how they establish their taxonomy and they say, "I thought you knew something about plants.
I kiedy zapytacie ich jak ustalają taksonomię odpowiedzą: "Myśleliśmy, że znacie się na roślinach.
EnglishBut there are ways of looking at it that I think can give you -- give us all a taxonomy, a way of thinking about it.
Ale są sposoby patrzenia na nią, z których powstanie dla nas wszystkich taksonomię, sposób myślenia o niej.