EN spread
volume_up
{名詞}

1. 通常

spread (同様に: range, span)
spread (同様に: gap, stretch mark)

2. 美食学

spread
volume_up
pasta kanapkowa {女}

ポーランド語での"spread"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishThis program started with 16 schools and spread to 1,500 government schools.
Program rozpoczęto w 16 szkołach, a rozprzestrzenił się do 1500 szkół państwowych.
EnglishIn Syria, popular protests have spread over a number of cities since mid-March.
W Syrii od połowy marca protesty społeczne rozszerzyły się na szereg miast.
EnglishAll these factors have obviously facilitated the spread of illegal trafficking.
Te czynniki niewątpliwie ułatwiły rozpowszechnienie nielegalnego handlu.
EnglishAnd the Philistines came up yet again, and spread themselves in the valley of Rephaim.
Znowu jeszcze przyciągnęli Filistynowie, i rozpostarli się w dolinie Refaim.
EnglishIf I look for Sheol as my house; If I have spread my couch in the darkness;
Jeźlibym czego oczekiwał, grób będzie domem moim, a w ciemnościach uścielę łoże moje.
EnglishThis protein is known to be involved in the growth and spread of cancer cells.
Białko to bierze udział w procesie wzrostu i rozprzestrzeniania się komórek nowotworowych.
EnglishWhat is the point of such a policy when the objective is to spread the burden?
Jaki sens ma polityka, której głównym celem jest zwiększanie obciążeń?
EnglishIt still continues, although it has spread, in particular to Dagestan and Ingushetia.
Toczy się on nadal, choć się rozprzestrzenił, w szczególności na Dagestan i Inguszetię.
EnglishI have spread my couch with carpets of tapestry, With striped cloths of the yarn of Egypt.
Obiłam kobiercami łoże moje, ozdobione rzezaniem i prześcieradłami egipskiemi.
EnglishIt is now time for the child to leave the nest and spread its wings as an adult.
Nadszedł czas, by pisklę wyfrunęło z gniazda i rozpostarło swoje skrzydła jako dorosły ptak.
EnglishUnfortunately, this is one way in which false information is spread through the media.
Niestety tak właśnie rozpowszechniają się fałszywe informacje za pośrednictwem mediów.
EnglishIt is to your credit that you have encouraged the spread of social democracy.
Umocnienie i popularyzowanie postaw socjaldemokratycznych zasługuje na szczególne uznanie.
EnglishWe got an additional billion, however it was spread over three years instead of two.
Otrzymaliśmy dodatkowo miliard euro, chociaż pomoc rozłożono na trzy, zamiast na dwa lata.
EnglishIf we have forgotten the name of our God, Or spread forth our hands to a strange god;
Chociażeś nas był potarł, wrzuciwszy nas na miejsce smoków, i okryłeś nas cieniem śmierci.
EnglishAnd they shall take away the ashes from the altar, and spread a purple cloth thereon:
Do tego zmiotą popiół z ołtarza, a na nim rozpostrzą oponę szarłatową;
EnglishThen the Philistines went up, and encamped in Judah, and spread themselves in Lehi.
Przyciągnęli tedy Filistynowie, a położywszy się obozem w Juda, rozciągnęli się aż do Lechy.
EnglishWe still do not know how far the US mortgage crisis will continue to spread.
Nadal nie wiemy, jaki będzie zasięg kryzysu związanego z kredytami w Stanach Zjednoczonych.
EnglishIn one year it has spread from the coast of Sweden to the heart of the Baltic Sea.
W ciągu jednego roku rozprzestrzeniła się ona od wybrzeży Szwecji do serca Morza Bałtyckiego.
EnglishI agree with Mr Czarnecki that liberalism has spread across the world.
Zgadzam się z panem posłem Czarneckim, że liberalizm rozlał się po świecie.
EnglishIn Parliament, the subject of children is spread across all the committees.
W Parlamencie temat dzieci rozproszony jest wśród wszystkich komisji.