「slime」の英語-ポーランド語辞書

EN

「slime」ポーランド語 翻訳

volume_up
slime {名詞}

EN slime
volume_up
{名詞}

slime (同様に: mucilage, mucous)
So when I saw the black slime on the bow of the boat, I thought, "If you take what you're given in this world ..."
Jak zobaczyłem czarny śluz na dziobie łodzi, pomyślałem, że trzeba brać, co dają. ~~~ Pobrałem próbkę.
And he was amazed that they actually got DNA from the slime.
Sam był zaskoczony, że w próbkach śluzu było DNA.
So I scraped the slime off and I sent it off to Aberdeen.
Pobrałem próbkę śluzu i wysłałem do Aberdeen.
slime (同様に: silt, sludge)
volume_up
muł {男}
The coral reefs of the north coast of Jamaica have a few percent live coral cover and a lot of seaweed and slime.
. ~~~ Pokrywają je glony i muł.
slime (同様に: slurry, smudge)
volume_up
maź {女}
And then when myself and Emmett got back to Malin Head, to the pier, I noticed some black slime on the front of the boat.
Kiedy z Emmettem wróciliśmy na przystań w Malin Head, zauważyłem czarną maź na przodzie łodzi.
slime (同様に: mud, silt, slew, sludge)

"slime"の類義語(英語):

slime

ポーランド語での"slime"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishThis is from the coast of Brittany, which is being enveloped in this green, algal slime.
To zdjęcie z wybrzeża Bretanii, pokrytego szczelnie zielonym mułem z glonów.
EnglishSo we thought, okay, we're going to try to get out and get some slime.
Pomyśleliśmy, że zdobędziemy trochę śluzu.
EnglishAnd he was amazed that they actually got DNA from the slime.
Sam był zaskoczony, że w próbkach śluzu było DNA.
EnglishSo I scraped the slime off and I sent it off to Aberdeen.
Pobrałem próbkę śluzu i wysłałem do Aberdeen.
English His wonderfully gruesome slime bladders and slobber tubes
Jego wspaniałe, oślizgłe i krwawe efekty
EnglishAnd they amplified it and they tested it and they found, yes, this was actually basking shark DNA, which was got from the slime.
Dokonali amplifikacji DNA i go przebadali. ~~~ Potwierdzili, że to DNA żarłacza olbrzymiego, pobrane ze śluzu.
EnglishWho's that girl with the green slime, man?
EnglishNow the vale of Siddim was full of slime pits; and the kings of Sodom and Gomorrah fled, and they fell there, and they that remained fled to the mountain.
I nazwał Bóg suche miejsce ziemią, a zebranie wód nazwał morzem.
English. ~~~ But I kept emailing, saying, "Have you had a chance to look at my slime yet?"
Mieliśmy konferencje na wyspie Man, a ja ciągle wysyłałem maile z zapytaniem, czy mieli już okazję przyjrzeć się próbkom śluzu.
EnglishHeck, inside every so-called bad kid is a good kid waiting for someone to reach down through the sleaze and slime, pick him up and hose him off.
Do diaska, w środku każdego tak zwanego złego dzieciaka jest dobry dzieciak czekający na to żeby ktoś go wyciągnął przez warstwy lenia i olewactwa i postawił go do pionu.