「singular」の英語-ポーランド語辞書

EN

「singular」ポーランド語 翻訳

EN singular
volume_up
{名詞}

1. "the singular"

singular

"singular"の類義語(英語):

singular

ポーランド語での"singular"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishHigh modernists said, we will create sort of singular spaces that are generic.
Późni moderniści mawiali: stworzymy swego rodzaju pojedyncze, standardowe przestrzenie.
EnglishOf course we will, in the singular vernacular of conventional diplomacy.
Oczywiście, że tak, w ramach konwencjonalnej, miejscowej dyplomacji.
EnglishYou know, to me, human communities depend upon a diversity of talent, not a singular conception of ability.
Społeczności ludzkie opierają się na różnorodności talentów, a nie jednym jego rodzaju.
EnglishWell it so happens that we have a singular body.
Wszyscy mamy pojedyncze ciało. ~~~ Jedno ciało.
EnglishIn his book on the 1929 crisis, John Kenneth Galbraith wrote, and I quote: 'The singular feature of the great crash of 1929 was that the worst continued to worsen'.
John Kenneth Galbraith w swojej książce dotyczącej kryzysu z 1929 r. napisał: "Cechą szczególną wielkiego krachu z 1929 r. było dalsze pogarszanie się najgorszego”.
EnglishBy crossing these formats, each of which is frowned upon individually on the stage, Pollesch has created a Theatre of Hysteria that is singular in its dynamics and intensity.
Kojarząc te dwie formuły, które osobno nie miałyby prawa bytu na scenie, Pollesch stworzył - niepowtarzalny w swej dynamice i intensywności - teatr histerii.