「signpost」の英語-ポーランド語辞書

EN

「signpost」ポーランド語 翻訳

EN signpost
volume_up
{名詞}

signpost (同様に: guidepost, guide post, road-sign)
Secondly, it is a signpost for other countries which are today part of the Balkans.
Po drugie, jest to drogowskaz dla innych państw, które dzisiaj istnieją i działają na Bałkanach.
And I think that his characteristic self-criticism could be a signpost for us.
I myślę, że ta swoista samokrytyka mogłaby być dla nas pewnym drogowskazem.
On this site we try to provide signposts to this information.
Na tej stronie staramy się zamieszczać drogowskazy do tych różnych informacji.
signpost (同様に: cue, hand, indication, indicator)

"signpost"の類義語(英語):

signpost
English

ポーランド語での"signpost"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishAnd I think that his characteristic self-criticism could be a signpost for us.
I myślę, że ta swoista samokrytyka mogłaby być dla nas pewnym drogowskazem.
EnglishIn my opinion, his words should provide a signpost for the activities of the United Nations.
Moim zdaniem te słowa powinny być wyznacznikiem działania ONZ.
EnglishAnd testing breakaway signpost pillars.
Testowanie słupów znaków drogowych wykonanych na bazie konstrukcji podatnej.
EnglishThe treaty is a signpost to a more transparent, more democratic Europe, and it should therefore be ratified this year.
Ten traktat będzie drogowskazem do sprawniejszej, bardziej transparentnej i bardziej demokratycznej Europy, i dlatego też trzeba go ratyfikować w tym roku.
EnglishThis plan has enabled different services and common online forms between SOLVIT and the Citizens Signpost Service to be brought together.
Plan stworzył możliwości powiązania świadczenia różnych usług i internetowej współpracy w różnych formach między siecią SOLVIT a Biurem Porad dla Obywatela.