「rota」の英語-ポーランド語辞書

EN

「rota」ポーランド語 翻訳

volume_up
rota {名詞}
PL

「rota」英語 翻訳

EN rota
volume_up
{名詞}

rota (同様に: order, succession)
rota (同様に: road map, schedule, timetable)
rota (同様に: graphic designer, printmaker)

"rota"の類義語(ポーランド語):

rota

ポーランド語での"rota"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishAlso see Important information about some of the ingredients of RotaTeq below.
Patrz także Ważne informacje o niektórych składnikach szczepionki RotaTeq, poniżej.
EnglishRotaTeq is given as three doses, with at least four weeks between each dose.
RotaTeq podaje się w trzech dawkach, w odstępie co najmniej czterech tygodni.
EnglishThe Committee recommended that RotaTeq be given marketing authorisation.
Komitet zalecił przyznanie pozwolenia na dopuszczenie preparatu RotaTeq do obrotu.
EnglishYour child will receive 3 doses of RotaTeq given at least four weeks apart.
Dziecko otrzyma 3 dawki szczepionki RotaTeq w odstępach przynajmniej czterotygodniowych.
EnglishRotaTeq is an oral vaccine, presented as a solution in a single dose tube.
RotaTeq to doustna szczepionka w formie roztworu w jednodawkowej tubce.
EnglishThe content of the tube of RotaTeq is given directly into the mouth of the baby.
Preparat jest wyciskany bezpośrednio z tubki do ust niemowlęcia.
EnglishA doctor or nurse will administer the recommended doses of RotaTeq to your child.
Zalecane dawki szczepionki RotaTeq będą podane dziecku przez lekarza/ pracownika służby zdrowia.
EnglishRotaTeq may be given without regard to food, liquid, or breast milk.
RotaTeq może być podawany niezależnie od pokarmów, płynów lub mleka matki.
EnglishThe level of protection provided by RotaTeq is based on the completion of all 3 doses.
Ochronę po podaniu szczepionki RotaTeq uzyskuje się po podaniu wszystkich 3 dawek szczepionki.
EnglishRotaTeq can be given to premature babies, as long as the pregnancy lasted at least 25 weeks.
Rotateq można podawać wcześniakom, pod warunkiem, że ciąża trwała co najmniej 25 tygodni.
EnglishLike all medicines, RotaTeq can cause side effects, although not everybody gets them.
Jak każdy lek, RotaTeq może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
EnglishWhich measures are being taken to ensure the safe use of RotaTeq?
Jakie środki przedsięwzięto w celu zapewnienia bezpiecznego stosowania preparatu RotaTeq?
Englishyour child developed an allergic reaction after receiving a dose of RotaTeq or other rotavirus
jeśli u dziecka wystąpiła reakcja alergiczna po podaniu dawki szczepionki RotaTeq lub innej
EnglishThe active substances in RotaTeq are 5 human-bovine reassortant rotavirus strains:
Substancje czynne zawarte w szczepionce RotaTeq to 5 szczepów reasortantów ludzko- bydlęcych rotawirusa:
EnglishThe use of RotaTeq should be in accordance with official recommendations.
RotaTeq należy stosować zgodnie z oficjalnymi zaleceniami.
EnglishRotaTeq may be given to infants who were born early provided that the pregnancy had lasted at least 25 weeks.
urodziły się przedwcześnie pod warunkiem, że ciąża trwała co najmniej 25 tygodni.
EnglishThese infants should receive the first dose of RotaTeq at least six weeks after birth.
Pierwszą dawkę szczepionki RotaTeq niemowlęta te powinny otrzymać co najmniej sześć tygodni po urodzeniu.
EnglishRotaTeq should be administered promptly after removal from refrigeration.
RotaTeq należy podawać natychmiast po wyjęciu z lodówki.
EnglishRotaTeq does not protect against diarrhoea and vomiting due to causes other than rotavirus.
RotaTeq nie chroni przed wystąpieniem biegunki i wymiotów wywołanych innymi przyczynami niż rotawirus.
EnglishThe following side effects were reported in clinical studies with the use of RotaTeq:
Podczas stosowania szczepionki RotaTeq w badaniach klinicznych odnotowano następujące działania niepożądane: