「road traffic」の英語-ポーランド語辞書

EN

「road traffic」ポーランド語 翻訳

EN road traffic
volume_up
{名詞}

road traffic (同様に: traffic)
To come to the point, we are all aware that road traffic consumes a great deal of energy and emits huge volumes of exhaust fumes throughout Europe.
Wracając jednak do tematu, wszyscy jesteśmy świadomi, że ruch uliczny wymaga wielkich nakładów energii i emituje olbrzymie ilości spalin w całej Europie.

"road traffic"に類似した翻訳-ポーランド語

road 名詞
road 形容詞
Polish
traffic 名詞
traffic 形容詞
Polish
to traffic 動詞

ポーランド語での"road traffic"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishIt would be absurd - not to mention unacceptable - to have empty road traffic.
Dopuszczanie do pustych przejazdów byłoby absurdem - w dodatku niedopuszczalnym.
EnglishAs road traffic and air traffic continue to grow, that is an urgent task.
Ze względu na to, że transport drogowy i lotniczy wciąż się rozwijają, jest to pilne zadanie.
EnglishI do not think that there is a single country with road traffic like that.
Nie sądzę, by gdziekolwiek funkcjonował taki kodeks drogowy.
EnglishThat is not right, it is not European and it reduces road traffic safety.
To nie jest słuszne, to nie jest europejskie, taka sytuacja ogranicza bezpieczeństwo ruchu drogowego.
EnglishThis would not only be good for the climate; it would also reduce the number of road traffic accidents.
Byłoby to nie tylko dobre dla klimatu, ale także zmniejszyłoby liczbę wypadków drogowych.
EnglishEvery year, other approximately 300,000 people, pedestrians or cyclists, are injured in road traffic.
Co roku kolejne 300 000 ludzi, pieszych lub rowerzystów, odnosi obrażenia w ruchu drogowym.
EnglishEvery year, 8,000 participants in road traffic as pedestrians or cyclists die in road accidents.
Co roku 8 000 uczestników ruchu drogowego będących pieszymi lub rowerzystami ginie w wypadkach drogowych.
English. - (SK) The statistics for EU road traffic accidents are alarming.
na piśmie. - (SK) Statystyki dotyczące ilości wypadków drogowych, do jakich dochodzi w Unii Europejskiej, są niepokojące.
EnglishI am glad we are in a position to put in place an important instrument that will improve the safety of road traffic.
Cieszę się, że możemy otrzymać ważny instrument podnoszący bezpieczeństwo ruchu drogowego.
EnglishFor this reason, I ask you to take action for the protection of these categories of participants in road traffic.
Z tego powodu wnioskuję o podjęcie działań mających na celu ochronę tych grup uczestników ruchu drogowego.
EnglishThis is the wrong signal, since road traffic is primarily responsible for emissions from the transport sector.
Jest to niedobry sygnał, ponieważ ruch drogowy jest w największym stopniu odpowiedzialny za emisje w sektorze transportu.
EnglishUmferðarstofa The Road Traffic Directorate Borgartúni, 30 IS - 105 Reykjavík Tel: +35 4 580 2000 E-mail: us[at]us.is
Umferðarstofa The Road Traffic Directorate Borgartúni, 30 IS - 105 Reykjavík Tel: +35 4 580 2000 E-mail: us[at]us.is
EnglishNot for road traffic, however: in stark contrast, this sector saw a rise of 26%.
Tak, niestety, nie stało się w przypadku transportu drogowego - dziedzina ta jaskrawo kontrastowała z tym wynikiem odnotowując 26% wzrost poziomu emisji.
EnglishThe legislative proposals you are discussing here today will help railway companies compete with road traffic.
Wnioski legislacyjne będące przedmiotem dzisiejszej dyskusji pomogą przedsiębiorstwom kolejowym konkurować z ruchem drogowym.
EnglishIn total, 75% of road traffic deaths are the result of one or more of these four violations of road traffic laws.
Ogółem, 75% śmiertelnych wypadków drogowych jest wynikiem jednego z tych czterech przypadków naruszenia przepisów drogowych.
EnglishHydrogen can replace conventional fuel and make a sizeable reduction in the harmful effects of road traffic on the environment.
Może on zastąpić konwencjonalne paliwo wyraźnie zmniejszyć szkodliwe oddziaływanie ruchu ulicznego na środowisko naturalne.
EnglishThat said, I would remind the House that road traffic in general is increasingly becoming a problem in Europe.
Powiedziawszy to, chciałbym teraz przypomnieć szanownej Izbie, że w zasadzie transport drogowy staje się coraz większym problemem w Europie.
EnglishIt is also the case that, hitherto, lip service alone has been paid to moving freight traffic from road to rail.
Należy również pamiętać, że dotychczas zastąpienie przewozów drogowych przewozami kolejowymi opierało się wyłącznie na obietnicach bez pokrycia.
EnglishIt needs to be realised that an efficient, rational transport system is not the same as the constant expansion of road traffic.
Należy zdać sobie sprawę z faktu, że skuteczny, racjonalny system transportu to nie to samo co ciągłe zwiększanie ruchu drogowego.
EnglishCross-border enforcement is a necessity across the EU if we are serious about reducing road traffic accidents and deaths.
Transgraniczne egzekwowanie prawa w UE jest konieczne, jeśli poważnie myślimy o zmniejszeniu liczby wypadków drogowych i ofiar śmiertelnych.