EN relish
volume_up
{名詞}

1. 通常

relish (同様に: desire, will, willingness)
relish (同様に: delectation, delight, enjoyment, fun)

2. 美食学

relish
volume_up
zaprawa {女} (sos, marynata)
relish (同様に: flavor)
volume_up
smak {男}
relish
relish

"relish"の類義語(英語):

relish

ポーランド語での"relish"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishTo conclude, we must relish the victory and prepare for the future.
Kończąc, musimy docenić zwycięstwo i przygotować się na przyszłość.
EnglishFurthermore, it looked forward with relish to the creation of various forms of political and economic world governance.
Ponadto wyrażano w nim nadzieję na stworzenie różnorodnych form politycznych i gospodarczych światowych rządów.
EnglishLet me tell you, I've presided over many court martials, too many if I'm honest, and i's not a task I relish.
Chciałbym powiedzieć, że przewodniczyłem wielu sądom wojennym, zbyt wielu jeśli mam być szczery, i to nie jest praca, w której gustuję.
Englishwith great relish
Englishwith great relish