「potter」の英語-ポーランド語辞書

EN

「potter」ポーランド語 翻訳

volume_up
potter {名詞}

EN potter
volume_up
{名詞}

potter
Or hath not the potter a right over the clay, from the same lump to make one part a vessel unto honor, and another unto dishonor?
Izali nie ma mocy garncarz nad gliną, żeby z tejże gliny uczynił jedno naczynie ku uczciwości, a drugie ku zelżywości?
I have raised up one from the north, and he is come; from the rising of the sun one that calleth upon my name: and he shall come upon rulers as upon mortar, and as the potter treadeth clay.
Wzbudzę od północy lud, ten przyciągnie; i od wschodu słońca, ten wzywać będzie imienia mego; oborzy się na książąt jako na błoto, a podepcze ich, jako garncarz glinę.
potter (同様に: stove fitter)
volume_up
zdun {男}

ポーランド語での"potter"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishArise, and go down to the potter's house, and there I will cause thee to hear my words.
Wstań, a wstąp do domu garncarzowego, a tam sprawię, że usłyszysz słowa moje.
EnglishAnd they took counsel, and bought with them the potter's field, to bury strangers in.
I naradziwszy się, kupili za nie rolę garncarzową na pogrzeb gościom.
EnglishThen I went down to the potter's house, and, behold, he was making a work on the wheels.
I wstąpiłem do domu garncarzowego, a oto on robił robotę na kręgu.
EnglishThe quote is from the fabled Potter Stewart opinion on pornography.
Cytat pochodzi ze sławnej opinii Pottera Stewarta na temat pornografii.
Englishand they gave them for the potter's field, as the Lord appointed me.
I dali je za rolę garncarzową, jako mi postanowił Pan.
EnglishAnd Jehovah said unto me, Cast it unto the potter, the goodly price that I was prized at by them.
Zatem rzekł Pan do mnie: Porzuć je przed garncarza; zacnaż to zapłata, którąm jest od nich tak drogo oszacowany
EnglishThe answer can be so different if Potter said it.
EnglishThus said Jehovah, Go, and buy a potter's earthen bottle, and [take] of the elders of the people, and of the elders of the priests;
Tak mówi Pan: Idź, a kup dzban gliniany od garncarza, a wziąwszy niektórych z starszych ludu i z starszych kapłanów;
EnglishHarry Potter and the Prisoner of Azkaban
EnglishBut now, O Jehovah, thou art our Father; we are the clay, and thou our potter; and we all are the work of thy hand.
EnglishThe precious sons of Zion, comparable to fine gold, How are they esteemed as earthen pitchers, the work of the hands of the potter!
Szlachetni synowie Syońscy, którzy byli przyrównani do złota szczerego, jakoż są poczytani za naczynie gliniane, za dzieło rąk garncarskich!
EnglishNurse Gladys Potter.
EnglishAnd when the vessel that he made of the clay was marred in the hand of the potter, he made it again another vessel, as seemed good to the potter to make it.
A gdy się zepsuło naczynie w ręce garncarzowej, które on czynił z gliny, tedy zaś uczynił z niej naczynie insze, jako się mu najlepiej zdało uczynić.