「piercing」の英語-ポーランド語辞書


piercing: to pierceの不定詞
EN

「piercing」ポーランド語 翻訳

EN to pierce
volume_up
[pierced|pierced] {動詞}

to pierce (同様に: to perforate, to punch, to stab, to stick)
(Notice that the rear portion of the injection needle will pierce through the rubber membrane that you disinfected previously).
(Należy zwrócić uwagę, że tylna część igły przebije się przez wcześniej zdezynfekowaną gumową membranę).
She put her hand to the tent-pin, And her right hand to the workmen's hammer; And with the hammer she smote Sisera, she smote through his head; Yea, she pierced and struck through his temples.
Lewą rękę swą do gwoździa ściągnęła, a prawicę swoję do młota kowalskiego, i uderzyła Sysarę, przebiła głowę jego, i przeraziła, i przekłuła skronie jego.
to pierce (同様に: to prick, to puncture)
Invert the solvent vial and pierce the stopper of the vial containing the powder.
Przekręcić fiolkę z rozpuszczalnikiem i przekłuć gumowy korek zabezpieczający fiolki zawierającej proszek.
Remove the protective sheath from one end of a transfer needle and pierce the stopper of the vial containing water for injections.
Zdjąć osłonkę ochronną z jednego końca igły służącej do wymieszania preparatu i przekłuć zabezpieczający korek gumowy fiolki zawierającej wodę do wstrzykiwań.
to pierce
Pierce the skin at a 45-degree angle.
Wkłuć igłę pod kątem 45º.
to pierce
volume_up
przekuć {動} (przebić na wylot)
to pierce (同様に: to lance, to transpierce)
volume_up
przeszyć {動} (przebić)
to pierce (同様に: to lance, to transpierce)
volume_up
przeszywać {abbr. imperfective verb} (przebić)
to pierce
volume_up
przekuwać {abbr. imperfective verb} (przebić na wylot)
to pierce
volume_up
przekuć się {反動} (przebić się)
to pierce
volume_up
przekuwać się {反動} (przebić się)

ポーランド語での"piercing"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishNow obviously, those kinds of regrets are incredibly piercing and enduring.
Oczywiście tego typu żale są niesamowicie przeszywające i długotrwałe.
EnglishThe contents of a vial should be used immediately after piercing of the rubber stopper.
Zawartość fiolki należy zużyć natychmiast po przekłuciu gumowego korka.
EnglishNight shots are beautiful, piercing the Big Dipper and the Milky Way.
Nocne zdjęcia są piękne, a rakiety przecinają Wielki Wóz i Drogę Mleczną.
EnglishIntramuscular and subcutaneous use The contents of the vial should be used immediately after piercing of the rubber stopper.
Podanie domięśniowe i podskórne Zawartość fiolki należy zużyć bezpośrednio po przekłuciu gumowego korka.
EnglishThey can literally turn from green to white because of the sucking, piercing mouthparts of those spiders.
EnglishI mean, if I just go through some of them now -- I know about laminar flow when it comes to air-piercing objects, and that does it consummately well, you can see it can.
Wymienię tylko kilka. ~~~ Wiem o przepływie laminarnym wokół obiektów poruszających się w powietrzu, i jak widzicie, ten tutaj jest aerodynamicznie doskonały.