「persistent pain」の英語-ポーランド語辞書

EN

「persistent pain」ポーランド語 翻訳

「persistent pain」の文脈の例文を見てください。

"persistent pain"に類似した翻訳-ポーランド語

persistent 形容詞
to persist 動詞
pain 名詞
to pain 動詞

ポーランド語での"persistent pain"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishPlease talk to your doctor if you experience persistent stomach pain, nausea, (feeling sick in the
należy powiadomić lekarza jeśli u pacjenta występują utrzymujące się bóle brzucha, nudności
EnglishWhen your persistent pain is controlled again, your doctor may need to change your dose of Effentora.
W momencie uzyskania lepszej kontroli nad bólem stałym, lekarz może zmienić dawkę leku Effentora.
EnglishCases of pancreatitis have been reported (symptoms such as persistent, severe pain in the stomach area).
Zgłaszano przypadki zapalenia trzustki (objawiające się utrzymującym się, silnym bólem w okolicy żołądka).
Englishchest pain or persistent and severe cough; irregular or rapid heartbeat; shortness of breath,
moczu, zaburzenia wzroku lub słuchu, utrata słuchu, rozległe lub bolesne zaczerwienienia lub ranki na skórze lub błonach śluzowych.
EnglishBTP is a transitory exacerbation of pain that occurs on a background of otherwise controlled persistent pain.
Ból przebijający to przemijające ostre nasilenie dolegliwości bólowych, nakładające się na opanowany ból przewlekły.
EnglishPatients should be informed of the characteristic symptom of acute pancreatitis: persistent, severe abdominal pain.
Należy poinformować pacjentów o charakterystycznym objawie ostrego zapalenia trzustki: utrzymującym się silnym bólem brzucha.
EnglishSymptoms of peripheral neuropathy are characterised by persistent numbness, tingling, or pain in the feet and/ or hands.
Charakterystycznymi objawami neuropatii obwodowej jest utrzymujące się drętwienie, mrowienie lub bóle stóp i (lub) dłoni.
EnglishPatients should be advised to report promptly any persistent unexplained muscle aches, pain, tenderness or weakness.
Należy poinformować pacjentów o konieczności szybkiego zgłaszania utrzymujących się bólów, tkliwości lub osłabienia mięśni o niewyjaśnionej przyczynie.
EnglishOn rare occasions, you may develop signs and symptoms of a disease called lupus (persistent rash, fever, joint pain and tiredness).
W rzadkich przypadkach mogą pojawić się objawy i oznaki choroby zwanej toczniem (utrzymująca się wysypka, gorączka, ból stawów i znużenie).
EnglishBefore Rapinyl therapy is initiated, it is important that the patient's long-acting opioid treatment used to control their persistent pain has been stabilised.
Przed rozpoczęciem leczenia Rapinylem ważne jest, aby ustabilizować długotrwałą terapię opioidami mającą na celu kontrolę przewlekłego bólu.
EnglishIt is important that the long acting opioid treatment used to treat the patient's persistent pain has been stabilised before Effentora therapy begins.
Ważne jest, by przed rozpoczęciem leczenia produktem Effentora ustabilizowana została długotrwała terapia opioidowa stosowana do leczenia utrzymującego się bólu.
EnglishRapinyl should only be administered to patients who are considered tolerant to their opioid therapy for persistent cancer pain.
Dawkowanie i sposób podawania Rapinyl winien być podawany tylko tym pacjentom, u których wystąpiła tolerancja na terapię opioidową stosowaną w łagodzeniu przewlekłego bólu nowotworowego.
EnglishPersistent pain and/ or non-healing sores of the mouth or jaw have been reported primarily in patients treated with bisphosphonates for other illnesses.
Pacjenci przyjmujący bisfosfoniany w innych wskazaniach zgłaszali przewlekłe bóle i (lub) powstawanie trudno gojących się owrzodzeń w obrębie jamy ustnej lub szczęki.
EnglishBefore you start treatment with Rapinyl, you must have been regularly taking or using a prescribed strong pain-relieving medicine, called an opioid, to control your persistent pain.
Przed rozpoczęciem leczenia Rapinylem, musisz zażywać regularnie przepisany lek uśmierzający ból zwany opioidem, aby kontrolować ból przewlekły.
EnglishYou must let your doctor know immediately if you are using Effentora more than four times per day, as he may change your medicine for your persistent pain.
Należy niezwłocznie powiadomić lekarza o zażywaniu leku Effentora ponad 4 razy dziennie, ponieważ może on podjąć decyzję o zmianie leku przeznaczonego do łagodzenia bólu przewlekłego.
EnglishRapinyl is a treatment for people who must already regularly be taking strong pain-relieving medicine (opioids) for their persistent cancer pain, but require treatment for their breakthrough pain.
Rapinyl to produkt leczniczy dla osób, które muszą zażywać regularnie silne leki przeciwbólowe (opioidy) uśmierzające przewlekły ból nowotworowy, ale wymagają leczenia bólów przebijających.

他の言葉

English
  • persistent pain

英語-日本語辞書には、もっともっと解釈を探すことができます。