「to permeate」の英語-ポーランド語辞書

EN

「to permeate」ポーランド語 翻訳

EN to permeate
volume_up
[permeated|permeated] {動詞}

to permeate (同様に: to do, to fill, to fill in, to fill up)
volume_up
przeniknąć {abbr. perfective verb}
Protection of human rights must permeate all relations and agreements with third countries.
Ochrona praw człowieka powinna przeniknąć do wszystkich dziedzin współpracy i porozumień z państwami trzecimi.
We can respect the economic development achieved in China, but hardly anywhere else in the world have people become so permeated by fear and self-censorship.
Także z szacunkiem dla rozwoju ekonomicznego, ale to, jak ludzie zostali przeniknięci autocenzurą i lękiem, to mało gdzie tak na świecie jest.

ポーランド語での"to permeate"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishA definite environmental perspective should permeate all research in the fisheries sector.
Wszystkie badania w sektorze rybołówstwa powinny uwzględniać jasno określoną perspektywę środowiskową.
EnglishThey permeate and define all aspects of our lives.
Przenikają one i definiują wszystkie aspekty naszego życia.
EnglishA definite environmental perspective should permeate all research in the fisheries sector to which extra resources are allocated.
Wszystkie badania w sektorze rybołówstwa, na rzecz których przekazywane są dodatkowe środki, powinny uwzględniać jasno określoną perspektywę środowiskową.
EnglishIt cannot be tainted intrinsically with hatred or jealousy because, then, if it was always there -- like a dye that would permeate the whole cloth -- then it would be found all the time, somewhere.
Nie można jej skalać nienawiścią lub zazdrością, bo istnieje zawsze, jak farba barwiąca cały materiał, zawsze by się gdzieś znajdowała.