「pedal」の英語-ポーランド語辞書

EN

「pedal」ポーランド語 翻訳

volume_up
pedal {名詞}
PL
PL

「pedał」英語 翻訳

EN pedal
volume_up
{名詞}

1. スポーツ

pedal
~~~ We have a little pedal charger too, just in case.
Mamy też mały generator na pedały, tak na wszelki wypadek.
SS: She's got the pedals down, but not the wheel.
SS: Opanowała pedały, ale nie kierownicę.

2. 技術

pedal
~~~ We have a little pedal charger too, just in case.
Mamy też mały generator na pedały, tak na wszelki wypadek.
SS: She's got the pedals down, but not the wheel.
SS: Opanowała pedały, ale nie kierownicę.

"pedal"の類義語(英語):

pedal

"pedał"の類義語(ポーランド語):

pedał

ポーランド語での"pedal"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishAnd the one in mono, by the way, he used the pedal, and as he got older, he said, "No, no, wait a minute.
Tak na marginesie, w nagraniu mono używał pedału, później stwierdził, "Nie nie, chwila.
English~~~ We have a little pedal charger too, just in case.
Mamy też mały generator na pedały, tak na wszelki wypadek.
EnglishPeripheral arteriopathy should be excluded by assessment of the pedal pulses or other techniques.
Zaburzenia ukrwienia obwodowego można wykluczyć badając tętno na stopach lub za pomocą innych dostępnych metod.
EnglishI'm going to get very scientific about this, and not use the pedal."
Zrobię to naukowo i nie będę używał pedału."
EnglishAnd also, I can change the sounds by stepping on this pedal right here, and -- let me just close out here by doing you a little hambone solo or something like this.
Pozwólcie, że zakończę dziś, grając krótkie solo "hambone", lub coś w tym rodzaju.
EnglishThe weapons of those who pedal fear is the big lie, eloquently demonstrated here today by Ms McDonald and Ms Sinnott.
Orężem tych, którzy frymarczą strachem, są potężne kłamstwa - ich próbkę zaprezentowały nam dzisiaj pani McDonald i pani Sinnott.

他の言葉