「pedagogical」の英語-ポーランド語辞書

EN

「pedagogical」ポーランド語 翻訳

EN pedagogical
volume_up
{形容詞}

pedagogical
This mechanism should only be used for high-profile cases where the adoption of interim measures can have a pedagogical effect.
Mechanizm ten powinno się stosować tylko w sprawach o szerokim zasięgu, gdzie podjęcie tymczasowych środków może mieć skutek pedagogiczny.
Although they ought to be pedagogical and completely neutral, the explanations interpret laws in a rather minimal sense.
Pomimo że powinny być pedagogiczne i zupełnie neutralne, wyjaśnienia interpretują prawo w sposób raczej minimalny.
• only half of the states of Europe offer new teachers any form of systematic assistance during the first few years of employment (e.g. induction into occupation, training, pedagogical care).
• tylko połowa państw w Europie oferuje nowym nauczycielom jakąś formę systematycznej pomocy w pierwszych latach ich pracy (np. wprowadzenie do zawodu, szkolenie, opieka pedagogiczna).

"pedagogical"の類義語(英語):

pedagogical
English

ポーランド語での"pedagogical"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishAlthough they ought to be pedagogical and completely neutral, the explanations interpret laws in a rather minimal sense.
Pomimo że powinny być pedagogiczne i zupełnie neutralne, wyjaśnienia interpretują prawo w sposób raczej minimalny.
EnglishThe Language Biography The language biography is a pedagogical tool which analyses and summarizes language learning.
Językowy paszport ("europas"), który dokumentuje umiejętność posługiwania się językiem, w formie, która umożliwia porównywanie poziomu znajomości różnych języków.
English• only half of the states of Europe offer new teachers any form of systematic assistance during the first few years of employment (e.g. induction into occupation, training, pedagogical care).
• tylko połowa państw w Europie oferuje nowym nauczycielom jakąś formę systematycznej pomocy w pierwszych latach ich pracy (np. wprowadzenie do zawodu, szkolenie, opieka pedagogiczna).