「peculiarity」の英語-ポーランド語辞書

EN

「peculiarity」ポーランド語 翻訳

EN peculiarity
volume_up
{名詞}

peculiarity (同様に: curiosity, idiosyncrasy, oddity, oddness)
The peculiarity of the resolution is that it would do exactly what the trustees actually want and reverse what we are trying to do in getting more governance.
Osobliwość rezolucji polega na tym, że postuluje ona dokładnie to, co chcą osiągnąć powiernicy, będąc przeciwieństwem tego, co staramy się zrobić, aby wzmocnić system zarządzania.
peculiarity (同様に: eccentricity, oddity, quirk, crankiness)
And secondly, within the framework of the strategy for 2020, how are such national peculiarities addressed, so that such problems do not arise?
I druga sprawa, jak w ramach strategii lizbońskiej na 2020 uporano się z takimi krajowymi dziwactwami, aby nie pojawiały się tego typu problemy?
peculiarity (同様に: curio, oddity, singularity)
peculiarity (同様に: unusualness)

ポーランド語での"peculiarity"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishHowever, deforestation projects have a peculiarity: they are very difficult.
Jednak projekty związane z wylesianiem mają pewną wadę: są bardzo trudne.

他の言葉