「peculiar to」の英語-ポーランド語辞書

EN

「peculiar to」ポーランド語 翻訳

EN peculiar to
volume_up
{形容詞}

peculiar to (同様に: characteristic of)

"peculiar to"に類似した翻訳-ポーランド語

peculiar 形容詞
to 前置詞
Polish
to 接続詞

ポーランド語での"peculiar to"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishAt the same time, Mr President, we would like to point out a peculiar paradox.
Jednocześnie, panie przewodniczący, chcielibyśmy zwrócić uwagę na szczególny paradoks.
EnglishWe're all thought to have something very distinctive, if not peculiar.
Uważa się, że każde z nas ma w sobie coś charakterystycznego czy nawet dziwnego.
EnglishNot that peculiar -- there were only three women out of the 16 White House Fellows.
I nie ma w tym nic dziwnego - wśród 16 asystentów były tylko 3 kobiety.
EnglishSo the stuff I'm talking about is the peculiar problem of modern, affluent, Western societies.
Mówię zatem o dziwnym problemie nowowczesnych, bogatych, zachodnich społeczeństw.
EnglishThis committee that I sit on is a peculiar committee of Parliament.
Komisja, w której zasiadam, jest bardzo szczególną komisją Parlamentu.
EnglishBut the puzzle of why the universe emerged in that peculiar state is completely unsolved.
Ale zagadka pojawienia się wszechświata w tym specyficznym stanie jest kompletnie nierozwiązana.
EnglishThis is why we've ended up with such peculiar brains, that we like religion, and music, and art.
Dlatego właśnie otrzymaliśmy tak wyjątkowe mózgi, dzięki którym lubimy religię, muzykę i sztukę.
EnglishOur information is so peculiar in detail, so that cannot be searched as others can be searched.
Nasze informacje są tak osobliwe w szczegółach, że nie można ich przeszukiwać tak samo jak innych.
EnglishSo hang in there, and you come up with some pretty peculiar solutions.
Więc wiś tam a dojdziesz do dość niezwykłych rozwiązań.
EnglishThere are also endogenous reasons, peculiar to these two countries, especially in the case of Chad.
Są jeszcze wewnętrzne tego przyczyny, właściwe dla każdego z tych państw, a zwłaszcza dla Czadu.
EnglishI have endeavoured to try and understand the peculiar methodology adopted by those in authority in this area.
Staram się zrozumieć tę swoistą metodologię rybołówczej magistratury.
EnglishI, for one, have never come across a situation so peculiar to itself.
Nigdy nie spotkałem się z tak osobliwą sytuacją.
English(Laughter) Well, the topic I'm going to discuss is one which is, in a certain sense, very peculiar because it's very old.
(Śmiech) Temat mojej prezentacji jest dość osobliwy, gdyż jest bardzo stary.
EnglishThey integrated with the building in really peculiar ways.
Znaki wplatały się w budynek na różne dziwne sposoby.
EnglishAnd it was all very peculiar, and my headache was just getting worse.
Mam taką maszynę do ćwiczeń wysiłkowych.
EnglishMr President, it is rather a peculiar day for us.
Panie przewodniczący! Dla nas to dość szczególny dzień.
EnglishEurope must protect the identity of its peoples and the values and traditions peculiar to each of its States.
Europa musi chronić tożsamość swoich obywateli, a także wartości i tradycje charakterystyczne dla każdego państwa.
EnglishRevolutions are peculiar in that they always seem inevitable after the fact but impossible before it.
Rewolucje są szczególne w tym sensie, że po fakcie zawsze wydaje się, że były nieuniknione, ale przed faktem wydają się niemożliwe.
EnglishAnd I thought that was incredibly peculiar.
Było to dla mnie wielkim zaskoczeniem.
EnglishYet, we are doing something really peculiar.
Tymczasem postępujemy dość osobliwie.