「panorama」の英語-ポーランド語辞書

EN

「panorama」ポーランド語 翻訳

PL

「panorama」英語 翻訳

EN panorama
volume_up
{名詞}

panorama (同様に: view, vista, panoramic painting)
Based on the relations of trust between Europe and the new panorama taking shape in Tunisia, I believe we can take the first steps towards solving the problems that you put forward.
Sądzę, że w oparciu o relacje zaufania między Europą a nową panoramą, jaka nabiera kształtu w Tunezji, możemy zrobić pierwszy krok w kierunku rozwiązania poruszanych tu problemów.
panorama

"panorama"の類義語(英語):

panorama

"panorama"の類義語(ポーランド語):

panorama

ポーランド語での"panorama"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishThese engineers will record the debates and votes in order to produce a 360o panorama of Parliament's work.
Będą oni nagrywać debaty i głosowania w celu przygotowania 360o panoramy pracy Parlamentu.
EnglishMan: They'll get an incredible panorama and understand, I think more completely, the sheer totality of the destruction of the place.
Będą mieli niesamowity widok i zrozumieją lepiej ogrom zniszczenia tego miejsca.
EnglishAnd the interesting thing, when you go around here in the photo panorama, you see the family still sitting on the floor there.
Co ciekawe - gdy spojrzymy na tę panoramę widzimy, że rodzina nadal siedzi na podłodze pomimo że jest tam sofa.
EnglishAXIS M3007-P offers different views: 360° overview and dewarped views such as panorama, double panorama and quad views.
AXIS M3007-P umożliwia różne tryby widoku: widok 360° oraz widok ulepszony — panoramiczny, podwójnie panoramiczny oraz poczwórny.
EnglishHowever, there are exceptions in this positive panorama: in addition to the traditional one of Cuba, that of Venezuela is now emerging.
Niemniej jednak w tym pozytywnym obrazie jest trochę wyjątków: obok tego tradycyjnego, kubańskiego, pojawia się teraz Wenezuela.