「humor」の英語-ポーランド語辞書

EN

「humor」ポーランド語 翻訳

volume_up
humor {名詞}
PL

「humor」英語 翻訳

EN humor
volume_up
{名詞}

1. 通常

humor (同様に: gag, jest, joke, pun)

2. アメリカ文学

humor (同様に: frame of mind, mood, temper, humour)
And humor is a good way, I think, to address serious issues.
Myślę, że humor jest dobrym sposobem zajmowania się poważnymi sprawami.
That's why you have toilet humor and sexual humor.
Dlatego istnieje humor toaletowy i seksualny.
I think humor is a great way to celebrate our differences.
Humor jest świetnym sposobem by celebrować co nas różni.

ポーランド語での"humor"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

English(Laughter) Behind the humor is the idea of making the cubicle more human.)
(Śmiech) Maska humoru kryje ideę nadania boksom bardziej ludzkiego charakteru.
EnglishSo you might think there are more interesting things to do, but humor me for the moment.
Zastanawiacie się po co to robimy, ale wytrzymajcie jeszcze chwilę.
EnglishAnd that's why so much of humor is the body asserting itself against the head.
I dlatego tyle humoru jest w ciele przytwierdzonym do głowy.
EnglishIt was a lot of anger, insane humor, a lot of attention, outrage.
To wiele złości, szalonego humoru, wiele uwagi, oburzenia.
EnglishSo this whole subject-object thing has relevance to humor in this way.
Relacja podmiot-przedmiot ma związek z humorem.
EnglishNow, since you guys are really great, maybe you can humor me and say this all together too. ~~~ (Laughter) Right.
Świetnie nam się współpracuje więc spróbujmy to też powiedzieć razem.
English(Laughter) You've got a cruel sense of humor, TED.
Abramsie. ~~~ (Śmiech) Ted ma okrutne poczucie humoru.
EnglishThe 90s -- the big bubbles of humor -- we're watching "Friends," "Frasier," "Cheers" and "Seinfeld."
Lata dziewięćdziesiąte - duże pęcherzyki dobrego nastroju -- ogladamy "Przyjaciół", "Fraisera", "Zdrówko", "Seinifield".
EnglishThey have a sense of humor, and these are the kind of things which traditionally have been thought of as human prerogatives.
Posiadają poczucie humoru, a to są przecież cechy tradycyjnie uważane za cechy wyłącznie ludzkie.
English♫ Feminists don’t have a sense of humor -- poor Hillary.
♫ Czy one nie czają ważnych spraw?
EnglishBut interestingly, they have a sense of humor.
Ale co interesujące, mają poczucie humoru.
EnglishSo Art Buchwald left his legacy of humor with a video that appeared soon after he died, saying, "Hi!
Tak więc Art Buchwald pozostawił po sobie spadek w postaci zabawnego filmu, opublikowanego krótko po jego śmierci, w którym mówi: "Witam!
English♫ Feminists don't have a sense of humor.
♫ Feministki nie znają się na żartach.
EnglishAnd I think if you think about life without play -- no humor, no flirtation, no movies, no games, no fantasy and, and, and.
I myślę, że jeśli wyobrazicie sobie życie bez zabawy -- bez humoru, bez flirtu, bez filmów, bez gier, bez wyobraźni -- itd. itp.
English., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
EnglishAnd she has a sense of humor.
EnglishThey agreed to humor him.
EnglishTherapeutic concentrations have been detected in watery humor, myocardium, reproductive tissues, brain and mammary gland.
Stężenie terapeutyczne leku wykryto w wodnistej cieczy pozakomórkowej, mięśniu sercowym, tkankach układu rozrodczego, mózgu i gruczole sutkowym.
EnglishWhere's her sense of humor?
Englishdry sense of humor
opowiadanie żartów z udawaną powagą

他の言葉