「to get down」の英語-ポーランド語辞書

EN

「to get down」ポーランド語 翻訳

EN to get down
volume_up
{動詞}

1. 通常

to get down
to get down
volume_up
zbić {動} [日会] (obniżyć)
to get down (同様に: to grind down, to oppress, to put down)
to get down (同様に: to bring down)
volume_up
zbijać {abbr. imperfective verb} [日会] (obniżyć)
to get down (同様に: to grind down, to oppress, to put down)
volume_up
pognębiać {abbr. imperfective verb}

2. "to sth"

to get down
volume_up
wziąć się {abbr. reflexive verb perfective} (do czegoś)
Powinny wziąć się do pracy!
wziąć się do roboty
wziąć się do pracy
to get down
volume_up
brać się {反動} (do czegoś)

3. "sb"

to get down
volume_up
gnębić {abbr. imperfective verb}

ポーランド語での"to get down"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishAlso, when you get down there, you find that the water is very, very clear.
Kiedy dotrzecie na daną głębokość, odkryjecie, że woda jest wyjątkowo czysta.
EnglishWe must get levels down to no higher than 350 ppm of carbon dioxide in the atmosphere.
Musimy obniżyć stężenie dwutlenku węgla w atmosferze do najwyżej 350 ppm.
EnglishIn this respect, we must stop hesitating and finally get down to action.
W związku z tym musimy przestać się wahać i wreszcie zabrać do działania.
EnglishIt is about time that we cut the rhetoric and get down to the substance.
Pora, abyśmy porzucili retoryczne rozważania i przeszli do sedna sprawy.
EnglishWe should not, therefore, get too bogged down by short-term events.
Z tego względu nie możemy pozwolić, aby powstrzymały nas wydarzenia krótkoterminowe.
EnglishWe need to get the unemployment rate down for women, men, young people and older people.
Musimy obniżyć wskaźnik bezrobocia wśród kobiet, mężczyzn, młodzieży oraz osób starszych.
EnglishI asked the top scientists on this several times: Do we really have to get down to near zero?
Wielokrotnie pytałem najlepszych naukowców, czy naprawdę musimy zejść do blisko zera?
EnglishBut when you get down to the bottom of the ocean, that's where things get really strange.
Jednak kiedy dotrze się na dno oceanu, może się wydarzyć coś dziwnego.
EnglishOnce we have this information, we can, of course, get down to discussions.
Jak tylko dowiemy się tego, możemy oczywiście przejść do dyskusji.
EnglishAnd really when you get down to it, the guys at Enron never would have done this.
" Gdy to słyszysz, zdajesz sobie sprawę z powagi sytuacji, ale kolesie z Enron'u kpili sobie z tego.
EnglishIt is our common responsibility to ensure that ESAs get down to business as soon as possible.
Zapewnienie, by ESA jak najszybciej wzięły się do pracy, jest naszym wspólnym obowiązkiem.
EnglishHow do we go and do this, and how do we get it down so that it's a cost point that we could afford?
Jak to zrobić, a przy tym jak ograniczyć koszty, aby nas było na to stać?
EnglishWe should certainly not get bogged down in minute technical details.
Nie powinniśmy oczywiście ugrzęznąć w szczegółowych danych technicznych o niewielkim znaczeniu.
English. ~~~ This is the view you would get, if you looked down on that.
Ta wieża dysków sięgałaby 21 kilometrów Oto widok, który widzielibyśmy z jej szczytu.
EnglishWe ought to get down on our knees and thank God for sending her to us.
Powinniśmy uklęknąć i dziękować Bogu, że ją tu przysłał.
EnglishThere was a real determination to get down to business.
Byliśmy bardzo zdeterminowani co do konieczności przejścia do rzeczy.
EnglishShould my neighbour's house burn down, I get the insurance money.
Jeżeli dom mojego sąsiada spłonie, otrzymam odszkodowanie.
EnglishAnd he said, Go up, say unto Ahab, Make ready [thy chariot], and get thee down, that the rain stop thee not.
Tedy on rzekł: Idź, a powiedz Achabowi: Zaprzęgaj, a ujeżdżaj, aby cię deszcz nie zastał.
EnglishExperts will get down to business and it is our job to find a solution to this kind of problem.
Eksperci zabiorą się do pracy, zaś naszym zadaniem jest znalezienie rozwiązania problemu tego rodzaju.
EnglishOtherwise, we will get bogged down in a fragmented market.
W przeciwnym wypadku utkniemy w rynku podlegającym fragmentacji.