「to gather in」の英語-ポーランド語辞書

EN

「to gather in」ポーランド語 翻訳

EN to gather in
volume_up
{動詞}

to gather in (同様に: to knit, to pucker, to plagiarize, to whip off)
to gather in (同様に: to cheat, to copy, to knit, to pull down)
volume_up
ściągać {abbr. imperfective verb}
to gather in (同様に: to accumulate, to aggregate, to assemble, to collect)
volume_up
zebrać {abbr. perfective verb}
It is important to gather all of the experience on the operation of nuclear power plants from the disaster in Japan.
Trzeba zebrać wszelkie doświadczenia w zakresie funkcjonowania elektrowni jądrowych, jakie wypływają z katastrofy w Japonii.
Gather up thy wares out of the land, O thou that abidest in the siege.
Zbierz z ziemi towary twoje, ty, która mieszkasz na miejscu obronnem.
Gather my beloved near, and our chanting will be dancing.
Zbiorę umiłowanych w pobliżu, i nasza pieśń będzie tańczyć.
to gather in (同様に: to accumulate, to collect, to congregate, to gather)
volume_up
zbierać {abbr. imperfective verb}
And it's great simply because they can gather open source intelligence.
Świetna z prostego względu: mogą tam zbierać ogólnie dostępne dane wywiadowcze.
For millions of years, on the grasslands of Africa, women commuted to work to gather their vegetables.
Przez miliony lat, na sawannie, kobiety szły zbierać warzywa.
The whole system would have a much lower profile, but also we could gather sunlight for six and a half to seven hours a day.
Cały system może mieć mniejsze rozmiary, ale możemy także zbierać światło przez sześć do siedmiu godzin dziennie.

ポーランド語での"to gather in"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishFor a small moment have I forsaken thee; but with great mercies will I gather thee.
Na małą chwilkę opuściłem cię; ale zaś w litościach wielkich zgromadzę cię.
EnglishWe gather together these physicists in Los Alamos to see what they'll build.
Zebraliśmy tych fizyków w Los Alamos, by zobaczyć, co uda im się zbudować.
EnglishThou givest unto them, they gather; Thou openest thy hand, they are satisfied with good.
Gdy im dajesz, zbierają; gdy otwierasz rękę twoję, nasycone bywają dobremi rzeczami.
EnglishI gather from your reaction that you support Mr Swoboda's proposal.
Wnioskuję z państwa zachowania, że popierają państwo wniosek pana posła Swobody.
EnglishGather my saints together unto me, Those that have made a covenant with me by sacrifice.
Mówiąc: Zgromadźcie mi świętych moich, którzy ze mną uczynili przymierze przy ofierze.
EnglishAfter this, the process to gather signatures on paper or online can begin.
Następnie możliwe jest rozpoczęcie procesu zbierania podpisów na piśmie lub w Internecie.
EnglishIf he set his heart upon himself, [If] he gather unto himself his spirit and his breath;
Jeźliby obrócił przeciwko niemu serce swoje, a ducha jego, i dech jego do siebie wziął:
EnglishIt is the place where we gather around when we have to say something to each other.
To miejsce gdzie się gromadzimy, gdy mamy sobie coś do powiedzenia.
EnglishGather not my soul with sinners, Nor my life with men of blood;
Nie zagarniajże z grzesznikami duszy mojej, ani z mężami krwawymi żywota mojego.
EnglishAnd the servants say unto him, Wilt thou then that we go and gather them up?
I rzekli słudzy do niego: A chceszże, iż pójdziemy, a zbierzemy go?
EnglishInstead, there was the proposal to build new data sets and gather new data.
Pojawiła się natomiast propozycja stworzenia nowych zestawów danych i zbierania nowych danych.
EnglishGather yourselves together, yea, gather together, O nation that hath no shame;
Wejrzyjcie w się, wejrzyjcie w się, mówię, o narody przemierzłe
EnglishPeople could not gather without getting busted and taken to jail.
Ludzie nie mogą się gromadzić bez groźby bycia zatrzymanym czy pójścia do więzienia.
EnglishThey gather themselves together against the soul of the righteous, And condemn the innocent blood.
Którzy się zbierają przeciwko duszy sprawiedliwego, a krew niewinną potępiają?
EnglishGather up thy wares out of the land, O thou that abidest in the siege.
Zbierz z ziemi towary twoje, ty, która mieszkasz na miejscu obronnem.
EnglishLift up thine eyes round about, and behold: all these gather themselves together, and come to thee.
Podnieś w około oczy swe, a obacz; ci wszyscy zgromadziwszy się przyjdą do ciebie.
EnglishAn affirmative decision was made and then it took weeks to gather the troops and all the material.
Zgodziliśmy się na nią, a potem zbieranie oddziałów i materiału zajęło nam tygodnie.
EnglishSo, we gather around, we discuss about problems and social problems and talk about it.
Zbieramy się i omawiamy problemy, również problemy społeczne.
EnglishI regret the fact that this amendment did not gather the necessary majority.
Żałuję, że zmiana ta nie osiągnęła wymaganej większości.
EnglishGather thee together, go to the right, set thyself in array, go to the left, whithersoever thy face is set.
Zbierz się mieczu, udaj się na prawo i na lewo, gdziekolwiek jest chęć twarzy twojej.