「gainful employment」の英語-ポーランド語辞書

EN

「gainful employment」ポーランド語 翻訳

EN gainful employment
volume_up
{名詞}

gainful employment

"gainful employment"に類似した翻訳-ポーランド語

gainful 形容詞
Polish
gain 名詞
to gain 動詞
employment 名詞
to employ 動詞

ポーランド語での"gainful employment"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishThe participation of women in gainful employment is still very low.
Nadal bardzo niski jest udział kobiet w rynku pracy za wynagrodzeniem.
EnglishWhat differences in treatment between men and women has the Council identified in respect of gainful employment?
Jakie różnice w traktowaniu mężczyzn i kobiet zidentyfikowała Rada w zakresie pracy zarobkowej?
English. - It is a fact that in the Lisbon strategy, the concept of 'work' relates to formal gainful employment.
na piśmie. - To prawda, że pojęcie "pracy” zdefiniowane w ramach strategii lizbońskiej odnosi się do formalnej pracy zarobkowej.
EnglishThis could encourage an increase in precarious working conditions, to which 31.5% of women in gainful employment are already subject.
Taki stan rzeczy mógłby powodować przyrost niepewnych warunków pracy, których doświadcza już 31,5 % kobiet zatrudnionych u zachłannych pracodawców.
EnglishFor instance, voluntary, domestic and family work are all different aspects of the concept but do not fall within the traditional definition of gainful employment.
Na przykład wolontariat, prace domowe i rodzinne stanowią odmienne aspekty pojęcia pracy, ale nie zostały uwzględnione w tradycyjnej definicji pojęcia pracy.
EnglishHowever, when we are talking about self-employed activities, we must not overlook those who are involved in gainful employment in handicrafts, trades, SMEs and the liberal professions.
Jednak kiedy mówimy o działalności na własny rachunek nie wolno nam zapominać o osobach pracujących w rzemiośle, handlu, MŚP i wolnych zawodach.
EnglishThere are activities carried out by both men and women which do not qualify as formal gainful employment, but one cannot deny that these activities constitute work.
Istnieje wiele działań wykonywanych zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety, których nie można uznać za formalną pracę zarobkową, ale nikt nie zaprzeczy, że one także stanowią pracę.

他の言葉

English

他の解釈については、日本語-英語 bab.la辞書にクリックしてください。