「funny」の英語-ポーランド語辞書

EN

「funny」ポーランド語 翻訳

EN funny
volume_up
{形容詞}

1. 通常

funny (同様に: amusing, droll, entertaining, hilarious)
volume_up
zabawny {形男}
The beginning of time is funny -- it's on the outside, right?
Początek czasu jest zabawny... bo jest na zewnątrz.
Now, it's not just a funny headline -- it's innovative.
To nie jest tylko zabawny nagłówek. ~~~ To innowacja.
Or any of the other funny-looking little dogs.
Albo jakikolwiek inny zabawny pies.
(Laughter) It's a funny idea, because why would having your car stolen, in this set, influence anything?
(Śmiech) Śmieszny pomysł. ~~~ Jak kradzież samochodu mogłaby mieć wpływ na decyzję ?
I mean -- and this is funny, it looks funny here.
I to jest śmieszne. ~~~ Tutaj wygląda to śmiesznie.
It's sort of funny dancing lights, shown there on the left and right side.
Śmieszne tańczące światełka, które widać po lewej i prawej stronie.
funny
volume_up
fikuśny {形男}
funny (同様に: comical)
volume_up
paradnie {副} [日会]

2. "feeling"

funny
volume_up
dziwny {形男} (uczucie)
. - Mr President, it is a funny old world.
Dziwny jest ten świat.
Mówi w dziwny sposób.
It's a funny feeling when you have spent more time doing something on the TV than you have in real life.
To dziwne uczucie, wiedzieć że spędziło się więcej czasu robiąc coś na ekranie telewizora, niż w rzeczywistości.
funny
volume_up
osobliwy {形男} (uczucie)

3. 日常的な

funny (同様に: broken, damaged, defective, faulty)
volume_up
trefny {形男} [日会]

ポーランド語での"funny"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishWalking, it's funny, when you walk, you walk side-by-side in the same common direction.
To zabawne, gdy idziecie, poruszacie się ramię w ramię we wspólnym kierunku.
EnglishDid your sister send you a funny email that you want to send to your friends?
Siostra wysłała Ci zabawnego e-maila, którego chcesz przesłać znajomym?
EnglishYou may think that the endless heckling is funny, but it does not get us anywhere.
Być może wydaje się Państwu, że nieustanne wtrącenia są zabawne, ale prowadzą one donikąd.
EnglishIf somebody steals a joke from Larry David, for instance, it's not as funny.
Jeśli ktoś kradnie żart np. od Larry'ego Davida, to nie jest śmieszne.
EnglishSo what you see here -- I know it sounds funny, but that's the way it works.
Spójrzcie tutaj -- wiem, że brzmi to trochę zabawnie, ale jest to sposób, w jaki to działa.
EnglishAnd he wanted to understand what it was and why it was that there was this funny connection.
Chciał dokładnie zrozumieć, czym była nasza nietypowa więź i skąd się wzięła.
EnglishAnd then once it became a shared experience, it was funny and something that she could laugh at.
Jak podzieliła się tym doświadczeniem, stało się zabawne, mogła się z niego śmiać.
EnglishI took a portrait of everybody, and asked everybody to make a funny face.
Robiłem każdemu portret i prosiłem każdego o zrobienie zabawnej miny.
EnglishIt's sort of funny dancing lights, shown there on the left and right side.
Śmieszne tańczące światełka, które widać po lewej i prawej stronie.
EnglishShe was amazing and funny, and we connected on every level, and I'm never gonna see her again.
Była niesamowita, zabawna, wspaniale się rozumieliśmy, i nigdy więcej jej nie zobaczę.
EnglishThese are exactly the mechanisms that we are discussing and the real-life examples are not funny.
Właśnie o tych mechanizmach tutaj mowa, a przykłady z życia wzięte nie są śmieszne.
EnglishYou walk in here looking like a gringo and I can't think it's funny?
Wchodzisz tu wyglądając jak gringo i nie mogę pomyśleć, że to śmieszne?
EnglishThe funny thing is that we always claim that we have the best consumer protection in the world.
Zabawne jest to, że zawsze twierdzimy, że mamy najlepszą ochronę konsumenta na świecie.
EnglishBut in the beginning, this was seen as a very morally problematic thing, long before it became funny.
Na początku to był duży problem moralny, długo zanim zaczęto się z tego śmiać.
EnglishAnd it's like a funny sound effect that follows you around if you don't turn the thing off.
Dodaje do mnie śmieszne efekty dźwiękowe, jeśli go nie wyłączę.
EnglishIt just so happens that Stewart's brand of funny doesn't work unless the facts are true.
Humor Stewarta nie działa, jeśli nie ma oparcia w faktach.
English(Applause) Dinosaurs are kind of funny, you know.
Pamiętacie dinozaury, jak byliście w tym wieku? ~~~ (Oklaski) Dinozaury są w sumie śmieszne.
EnglishAnd he said, "It's funny you ask that, because it's actually called black box trading.
A on odpowiedział: "Zabawne, że o to pytasz, bo tak właściwie to się nazywa "handel czarnymi skrzynkami".
EnglishYR: And also the currents are quite funny there.
YR: Lądowanie utrudniają niestabilne wiatry, duże zmiany temperatury i wysokości.
EnglishPeople came to study our reefs from Australia, which is sort of funny because now we go to theirs.
Przyjeżdżali do nas badacze raf z Australii, co jest dość ironiczne, bo dziś my jeździmy do nich.