EN to enroll
volume_up
[enrolled|enrolled] {動詞}

1. アメリカ文学

to enroll (同様に: to accept, to adopt, to assume, to embrace)
volume_up
przyjmować [przyjmuję|przyjmowałbym] {abbr. imperfective verb}
to enroll (同様に: to jot down, to log, to record, to save)
volume_up
zapisać {abbr. perfective verb}
I would like to enroll at a university.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
to enroll (同様に: to accept, to adopt, to co-opt, to get)
volume_up
przyjąć {abbr. perfective verb}
to enroll (同様に: to enlist, to enrol)
I would like to enroll at a university.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
to enroll (同様に: to enrol, to log, to jot, to chalk up)
volume_up
zapisywać [zapisuję|zapisywałbym] {abbr. imperfective verb}
to enroll (同様に: to enrol)
volume_up
zaciągnąć się {abbr. reflexive verb perfective}
to enroll (同様に: to conscript)
volume_up
zwerbować {abbr. perfective verb}
to enroll (同様に: to enlist, to enrol, to recruit, to conscript)
volume_up
werbować {abbr. imperfective verb}

ポーランド語での"to enroll"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishAfter 32 weeks or at disease flare, patients were eligible to enroll into the open label extension phase
Po 32 tygodniach lub w momencie reaktywacji choroby pacjenci kwalifikowali się do włączenia do fazy otwartej będącej przedłużeniem badania.
EnglishAnd in this case, a 45-year-old medical secretary at Mayo, who had lost her mother to breast cancer when she was very young, wanted to enroll in our study.
Kolejny przypadek, 45-letnia sekretarka medyczna z kliniki Mayo, która straciła matkę przez raka piersi w bardzo młodym wieku, chciała wziąć udział w naszym badaniu.