「crusade」の英語-ポーランド語辞書

EN

「crusade」ポーランド語 翻訳

EN crusade
volume_up
{名詞}

1. 歴史

"crusade"の類義語(英語):

crusade

ポーランド語での"crusade"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishHowever, we cannot, Mr President, declare a crusade against one individual country.
Panie przewodniczący! Nie możemy jednak wypowiedzieć krucjaty pojedynczemu krajowi.
EnglishSo let us look at the credibility of this crusade against tax havens.
Spójrzmy więc na wiarygodność tej krucjaty przeciwko rajom podatkowym.
EnglishIt is also part of the European Union's crusade against national independence and sovereignty.
To też część krucjaty Unii Europejskiej przeciwko niepodległości i suwerenności narodowej.
EnglishWe are leading an international crusade against global warming, and today I humbly ask you to join us in it.
Prowadzimy międzynarodową krucjatę przeciwko globalnemu ociepleniu, dlatego pokornie proszę o przyłączenie się do nas.
EnglishI have closely followed the debate, but I must say that I cannot agree with turning such a tragedy into a crusade against nuclear energy.
Pilnie śledziłem debatę, ale muszę powiedzieć, że nie mogę zgodzić się z przekształcaniem takiej tragedii w krucjatę przeciwko energii jądrowej.
EnglishSurely the point is to initiate discussion about a potentially smoke-free Europe, not to wage a crusade against people who consume a product that is legal in Europe.
Oczywiście głównym celem jest rozpoczęcie debaty na temat potencjalnie wolnej od dymu Europy, a nie przeprowadzenie wyprawy krzyżowej przeciw tym, którzy kupują produkty legalne w Europie.

他の言葉