「convenient」の英語-ポーランド語辞書

EN

「convenient」ポーランド語 翻訳

EN convenient
volume_up
{形容詞}

convenient
volume_up
poręczny {形男} (odpowiedni, dogodny)
convenient (同様に: comfortable, cosy, handy, comfy)
volume_up
wygodny {形男}
They are ready to show the convenient result to those who pay.
Są gotowe pokazać wyniki wygodne dla tych, którzy za to płacą.
If convenient, the gluteal region or the deltoid region may also be used.
Można także, jeśli jest to wygodne, podawać insulinę w okolicę pośladka lub okolicę mięśnia naramiennego.
If convenient, the abdominal wall, the gluteal region or the deltoid region may also be used.
Mo na tak e, je li jest to wygodne, podawa insulin w tkank podskórn brzucha, okolic po ladka lub okolic mi nia naramiennego.
convenient (同様に: hands-on, nuts-and-bolts, practical, serviceable)
convenient (同様に: handy, opportune, suitable)
volume_up
dogodny {形男}
And you have to realize that these incidents did not happen in convenient locations.
Musicie zdać sobie sprawę, że takie incydenty nie zdarzały się w dogodnych miejscach.
Choose a time that is convenient for you and take your tablets at this time each day.
Należy wybrać dogodną dla siebie porę i zażywać tabletki w tym samym czasie każdego dnia.
Set up a permanent storage area in a convenient location out of the reach of children so that
Należy ustalić stałe, dogodne miejsce przechowywania leku, niedostępne dla dzieci, tak aby lek
convenient
convenient

"convenient"の類義語(英語):

convenient
English

ポーランド語での"convenient"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishAnd you have to realize that these incidents did not happen in convenient locations.
Musicie zdać sobie sprawę, że takie incydenty nie zdarzały się w dogodnych miejscach.
EnglishI'll try to spin a story about energy, and oil's a convenient starting place.
Opowiem wam na temat energii i najwygodniej rozpocząć od ropy naftowej.
EnglishChoose a time that is convenient for you and take your tablets at this time each day.
Należy wybrać dogodną dla siebie porę i zażywać tabletki w tym samym czasie każdego dnia.
EnglishAll this coincides with the convenient issuing of a European Arrest Warrant against him.
Wydarzenia te zbiegają się w czasie z wydaniem europejskiego nakazu aresztowania Assange'a.
EnglishYour doctor may decide that it would be more convenient for you to inject Zarzio yourself.
Lekarz zdecyduje, czy wygodniejsze dla pacjenta będzie samodzielne wstrzykiwanie leku Zarzio.
EnglishSet up a permanent storage area in a convenient location out of the reach of children so that
Należy ustalić stałe, dogodne miejsce przechowywania leku, niedostępne dla dzieci, tak aby lek
EnglishYou may start treatment with Activelle on any convenient day.
Pacjentka może rozpocząć leczenie preparatem Activelle w dowolnym dniu.
EnglishYour doctor may decide that it would be m ore convenient for you to inject Kineret yourself.
Lekarz prowadzący może zadecydować, że korzystniejsze będzie samodzielne wstrzykiwanie leku Kineret.
EnglishIf convenient, the gluteal region or the deltoid region may also be used.
Można także, jeśli jest to wygodne, podawać insulinę w okolicę pośladka lub okolicę mięśnia naramiennego.
EnglishThe Transition gives you a safer, more convenient and more fun way of using this resource.
Transition daje ci bezpieczniejszy wygodniejszy i przyjemniejszy sposób na wykorzystanie tego potencjału.
EnglishThey are ready to show the convenient result to those who pay.
Są gotowe pokazać wyniki wygodne dla tych, którzy za to płacą.
EnglishIt is convenient to carry, assemble and launch by hand.
Napędzane na baterie, jest ciche i prawie nie zauważalne zauważalne.
EnglishOn the other hand, the Internet can also be a convenient communication tool for criminals and terrorists.
Z drugiej strony Internet bywa też dogodnym narzędziem komunikacji dla przestępców, terrorystów.
EnglishYour doctor may decide that it would be more convenient for you to inject Filgrastim HEXAL yourself.
Lekarz zdecyduje, czy wygodniejsze dla pacjenta będzie samodzielne wstrzykiwanie leku Filgrastim HEXAL.
EnglishIf convenient it may also be given in the gluteal region (bottom) or the deltoid region (shoulder).
Dla większej wygody lek może być również podawany w okolice pośladków lub w okolice mięśnia naramiennego.
EnglishVery, very convenient solution to that particular problem.
Bardzo, bardzo wygodne rozwiązanie tego akurat problemu.
EnglishYour doctor may decide that it would be more convenient for you to inject Neulasta yourself.
Lekarz prowadzący może zadecydować, że korzystniejsze będzie samodzielne wstrzykiwanie leku Neulasta przez pacjenta.
EnglishIf convenient it may also be given in the abdominal wall (tummy), the buttocks or the deltoid region (shoulder).
może być również podawany w ścianę brzuszną (brzuch), pośladki lub w okolice mięśnia naramiennego.
EnglishIf convenient it may also be given in the gluteal region (buttocks) or the deltoid region (shoulder).
Dla większej wygody lek może być również podawany w okolice pośladków lub w okolice mięśnia naramiennego (ramię).
EnglishThis is why we are asking the European Commission to abandon its convenient position of idle introspection.
Właśnie dlatego prosimy Komisję Europejską o rezygnację z wygodnego stanowiska bezproduktywnej introspekcji.