「common」の英語-ポーランド語辞書

EN

「common」ポーランド語 翻訳

volume_up
common {名詞}
PL

EN common
volume_up
{名詞}

common (同様に: pasture)

"common"の類義語(英語):

common

ポーランド語での"common"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishCommon side effects which may affect more than 1 person in 100, are listed below
Częste działania niepożądane, które mogą występować częściej niż u 1 na 100 osób:
EnglishThe most common complication encountered during reteplase therapy is bleeding.
Krwawienie jest najczęściej występującym powikłaniem podczas leczenia reteplazą.
EnglishThis disease is caused by infection with a common fungus (yeast) called Candida.
Chorobę tę wywołuje zakażenie pospolitym grzybem (drożdżami) o nazwie Candida.
EnglishVoluntary modulation of direct payments under the common agricultural policy (
Dobrowolna modulacja płatności bezpośrednich w ramach wspólnej polityki rolnej (
EnglishWhen we think of the common agricultural policy, we think of mega-scale farming.
Kiedy myślimy o wspólnej polityce rolnej, myślimy o rolnictwie na olbrzymią skalę.
EnglishOf course, the criminal justice system treats them as common old garden criminals.
Oczywiście system prawa karnego traktuje ich jak zwykłych staromodnych rabusiów.
EnglishThe most common adverse reactions were bleeding complications (see section 4.4).
Najczęstszym objawem niepożądanym były powikłania krwotoczne (patrz punkt 4. 4). wa
EnglishThe most common adverse reactions were bleeding complications (see section 4.4).
Najczęstszym objawem niepożądanym były powikłania krwotoczne (patrz punkt 4. 4). żn
EnglishInvestigations Common: weight decreased, blood lactate dehydrogenase increased.
zmniejszenie masy ciała, zwiększenie aktywności dehydrogenazy mleczanowej we krwi,
EnglishWe say yes to a large budget, and no to cuts to the common agricultural policy.
Mówimy "tak” dla dużego budżetu, "nie” - dla cięć we wspólnej polityce rolnej.
EnglishAnother important issue is the regionalisation of the common fisheries policy.
Kolejnym ważnym zagadnieniem jest regionalizacja wspólnej polityki rybołówstwa.
EnglishThanks to their efforts we are a little closer to a common European rail market.
Dzięki ich wysiłkom jesteśmy nieco bliżej wspólnego europejskiego rynku kolejowego.
EnglishThe most common adverse events reported were local reactions at the injection site.
Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były odczyny w miejscu podania.
EnglishCommon side effects which may affect more than 1 person in 100, are listed below
Częste działania niepożądane, które wystąpiły u więcej niż 1 na 100 osób to:
EnglishGastrointestinal disorders Common: constipation, abdominal distention, stomatitis
Zaburzenia żołądka i jelit Często: zaparcia, wzdęcia brzucha, zapalenie jamy ustnej
EnglishThere should be common ownership of these projects, if they are to happen at all.
Projekty te, jeżeli w ogóle zostaną zrealizowane, powinny być własnością obu stron.
EnglishAt the same time, all are operating in the common market of the European Union.
Jednocześnie wszyscy rolnicy funkcjonują na wspólnym rynku Unii Europejskiej.
EnglishThese reports are a key factor in the implementation of the common fisheries policy.
Sprawozdania te stanowią ważny element w realizacji wspólnej polityki rybackiej.
EnglishWhat we have do is endeavour to maximise a common approach by Member States.
Nasze zadanie polega na maksymalizacji wspólnego podejścia państw członkowskich.
EnglishThe most common side effects reported are a reaction or pain at the injection site.
Najczęściej występującym działaniem niepożądanym jest ból w miejscu wstrzyknięcia.