「collaborative」の英語-ポーランド語辞書

EN

「collaborative」ポーランド語 翻訳

EN collaborative
volume_up
{形容詞}

collaborative (同様に: common, conjoint, corporate, joint)
volume_up
wspólny {形男}
And we started bouncing around ideas to make a collaborative music video project.
I zaczęliśmy żonglować pomysłami o stworzeniu wspólnego teledysku.
So we thought this was the perfect project to build a collaborative memorial and a virtual resurrection for Johnny Cash.
Pomyśleliśmy więc, że będzie to doskonały projekt, aby zbudować wspólny pomnik i wirtualne wskrzeszenie dla Johnny'ego Casha.
So, I looked at games like World of Warcraft, which is really the ideal collaborative problem-solving environment.
Przyjrzałam się grom, takim jak World of Warcraft, która jest idealnym środowiskiem wspólnego rozwiązywania problemów.

ポーランド語での"collaborative"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishOne of my favorite examples of collaborative lifestyles is called Landshare.
Jednym z moich ulubionych przykładów współdzielonego stylu życia jest Landshare.
EnglishAnd this reputation capital will determine our access to collaborative consumption.
I ten kapitał będzie określał nasz dostęp do współdzielonej konsumpcji.
EnglishAnd we started bouncing around ideas to make a collaborative music video project.
I zaczęliśmy żonglować pomysłami o stworzeniu wspólnego teledysku.
EnglishSo today I'm going to talk to you about the rise of collaborative consumption.
Dzisiaj zamierzam opowiedzieć wam o rozwoju dzielonej konsumpcji.
EnglishThey're collaborative, they're branded, they're multinational, and they're highly disciplined.
Wspólnie opracowane, znanej marki, wielonarodowe i wysoce zdyscyplinowane.
EnglishIf you reach out to the people on the ground in this collaborative way it's extremely affordable.
Jeśli dotrze się do ludzi poprzez współprace, jest to niesamowicie opłacalne.
EnglishSo collaborative work, whether it's immediately co-located or distant and distinct, is always important.
Współpraca, czy to bezpośrednio na miejscu, czy na odległość, jest zawsze ważna.
EnglishAnd these projects will continue past these sessions, using collaborative interactive communication.
Te projekty będą istnieć także po zakończeniu sesji, poprzez interaktywną współpracę.
EnglishIf you want to change the world, you have to group together, you have to be collaborative.
Chcąc zmienić świat, należy się zebrać i współpracować ze sobą.
EnglishHis approach to its production was a very collaborative one.
Wykazał się bardzo dużą chęcią współpracy w procesie jego przygotowania.
EnglishTomorrow, his collaborative method will be crowned with success.
Jutro oparta na współpracy metoda pana posła przyniesie nam sukces.
EnglishWe are evolving to be a more collaborative and hearty species.
Ewoluujemy, stając się bardziej zdolni do współpracy i serdeczni.
EnglishIt's here where I have to say that we could use your help and your insights, your collaborative participation.
Muszę powiedzieć, że przyda nam się wasza pomoc i spostrzeżenia, wasz udział.
EnglishSo I want to just give you an example of how powerful collaborative consumption can be to change behaviors.
Chcę wam tylko dać przykład jak potężna może być współdzielona konsumpcja i jak zmienia zachowanie.
EnglishCollaborative transnational research must remain a priority.
Badaniom realizowanym w ramach współpracy transnarodowej należy w dalszym ciągu nadawać znaczenie priorytetowe.
EnglishWell, there's all sorts of amazing new humanitarian designs that are being developed in collaborative ways all across the planet.
Jest wiele różnych, świetnych projektów pomocy rozwijanych przy współpracy ludzi z całego świata.
EnglishSo, I looked at games like World of Warcraft, which is really the ideal collaborative problem-solving environment.
Przyjrzałam się grom, takim jak World of Warcraft, która jest idealnym środowiskiem wspólnego rozwiązywania problemów.
EnglishComments help you to keep track of the thoughts and edits people have for your presentation in a seamless, collaborative way.
Komentarze pomagają łatwo śledzić przemyślenia i pomysły na zmiany innych osób w sposób umożliwiający współpracę.
EnglishAll the intellectual property that is created and taught will be online and available, and developed online in a collaborative fashion.
A wiedza, która zostanie stworzona i nauczona, będzie dostępna online i wspólnie rozwijana w internecie.
EnglishThe truth is that most creativity is cumulative and collaborative; like Wikipedia, it develops over a long period of time.
Tak naprawdę kreatywność to zwykle efekt nagromadzenia i współpracy, jak Wikipedia, rozwija się w długim okresie czasu.