「work community」の英語-フィンランド語辞書

EN

「work community」フィンランド語 翻訳

EN work community
volume_up
{名詞}

work community

フィンランド語での"work community"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishTheir role, however, must not be confined to voluntary community work.
Heidän rooliaan ei kuitenkaan saa rajoittaa vapaaehtoiseen yhteiskuntatyöhön.
EnglishOur main objective should be to get forestry and the community to work together.
Tärkeimpänä tavoitteenamme pitäisi olla yhteistyön luominen metsätalouden ja yhteisön välille.
EnglishOtherwise we will damage the research work of the European Community.
Muuten aiheutamme vahinkoa Euroopan yhteisössä tehtävälle tutkimustyölle.
EnglishThen we can work together by the Community method to root out this cancer within our midst.
Sitten voimme yhdessä yhteisönä toimimisen menetelmää käyttäen kitkeä keskuudestamme tämän tautipesäkkeen.
EnglishIf the Council is not there, then the system does not work; the Community triangle, once again.
Jos neuvosto ei toimi, järjestelmä ei toimi, tämähän on yhteisön kolmikantaisen toimintamallin perusta.
EnglishEurope will only succeed if the sovereign Member States and the Union with its community work together.
Eurooppa menestyy vain, jos suvereenit jäsenvaltiot ja unioni yhteisöineen tekevät yhteistyötä.
EnglishOr instead, will it work with the international community to create peace in the Middle East?
Vai aikooko se sen sijaan toimia yhteistyössä kansainvälisen yhteisön kanssa saadakseen rauhan Lähi-itään?
English6:07 Hunts Point was formerly a walk-to-work community, but now residents had neither work nor home to walk to.
6:07 Hunts Point oli aiemmin ollut yhteisö, jossa käveltiin töihin.
EnglishWe can either choose to work with the farming community on these issues or risk alienating them.
Voimme joko valita maanviljelijäyhteisön kanssa näissä asioissa tehtävän yhteistyön tai vieraannuttaa heidät.
EnglishI feel that this amendment is essential for the Community’s work with these communities to continue.
Mielestäni kyseinen muutos on olennaisen tärkeä, jotta yhteisön työ näiden yhteisöjen hyväksi voi jatkua.
EnglishI was in Marseille this weekend where I met with the associations who work with the Roma community.
Olin tänä viikonloppuna Marseillessa, jossa tutustuin siellä romaniyhteisön kanssa työskenteleviin järjestöihin.
EnglishThere will be those present who will seek to hamstring the work of the international community to promote human rights.
Paikalla on niitä, jotka pyrkivät hankaloittamaan kansainvälisen yhteisön työtä ihmisoikeuksien hyväksi.
EnglishSocial rights have been negated, the state only providing subsidies to the needy if they agree to do community work.
Sosiaaliset oikeudet on romutettu, ja valtio tukee puutteenalaisia vain, jos he suostuvat yhdyskuntapalveluun.
EnglishEurope will work with the world community to fight the spread of weapons of mass destruction and to promote disarmament.
Eurooppa työskentelee kansainvälisen yhteisön kanssa joukkotuhoaseiden torjumiseksi ja aseistariisunnan edistämiseksi.
EnglishWe intend to move the work forward both through Community legislation and what is known as the new open method of coordination.
Aiomme viedä työtä eteenpäin niin yhteisön oikeuden kuin niin kutsutun avoimen koordinointimenetelmänkin puitteissa.
EnglishIn the meantime the Commission will continue not only its active role in the negotiations but also its work on Community measures.
Sillä välin komissio jatkaa paitsi aktiivista osallistumistaan neuvotteluihin myös yhteisön toimia koskevaa työtään.
EnglishThere are some very important areas where consumer protection can work at a Community level, and I say that as a British Conservative.
Brittikonservatiivina totean, että on joitain hyvin tärkeitä aloja, joilla kuluttajansuoja saattaa toimia yhteisön tasolla.
EnglishMr Bontempi also mentions the work on protecting the Community's financial interests as an example of what can be achieved.
Bontempi esittää myös esimerkkinä siitä, mitä voidaan saavuttaa, työn, jonka tarkoituksena on suojella yhteisön taloudellisia intressejä.
EnglishThe Swedish EU Presidency and the Commission should be congratulated on their work in activating the Community Civil Protection Mechanism.
EU:n puheenjohtajavaltio Ruotsia ja komissiota on onniteltava niiden työstä yhteisön pelastuspalvelumekanismin käynnistämisessä.
EnglishI work with a community.