「voter」の英語-フィンランド語辞書

EN

「voter」フィンランド語 翻訳

volume_up
voter {名詞}

EN voter
volume_up
{名詞}

voter (同様に: constituent)
The Scottish Labour voter - for so long taken for granted - has spoken.
Skotlantilainen Labour-puolueen äänestäjä - jota on niin kauan laiminlyöty - on puhunut.
(FI) Mr President, recently a Finnish voter asked me how I would define human rights.
(FI) Arvoisa puhemies, äskettäin eräs suomalainen äänestäjä kysyi minulta, miten määrittelisin ihmisoikeudet.
‘A sheer waste of taxes,’ a German Iran specialist, who is also a voter, commented to me an hour ago.
Silkkaa verovarojen tuhlausta, totesi minulle tunti sitten saksalainen Iranin asiantuntija, joka on myös äänestäjä.

"voter"の類義語(英語):

voter
English

フィンランド語での"voter"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishMadam President, ladies and gentlemen, 84 % voter turn-out speaks for itself.
Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, 84 %: n äänestysvilkkaus puhuu puolestaan.
EnglishThis is not acceptable and I do not think it will be acceptable to the Irish voter.
Sitä ei voida hyväksyä, enkä usko, että Irlannin äänestäjätkään voivat hyväksyä sitä.
EnglishVoter lists are one thing, but freedom of expression is quite another.
Äänestäjäluettelot ovat yksi asia, mutta sananvapaus onkin sitten aivan eri asia.
EnglishAnd then we complain that voter turnout falls further with every new election.
Sitten me valitamme sitä, että äänestysprosentti laskee joka vaaleissa.
EnglishIt is also demonstrated by the low voter turnout at the 2004 European elections.
Se kävi ilmi myös vuoden 2004 Euroopan parlamentin vaalien huonosta äänestysaktiivisuudesta.
EnglishThis is a slap in the face for every voter and a slap in the face for Europe's credibility.
Se on jokaiselle äänestäjälle ja Euroopan luotettavuudelle kuin isku vasten kasvoja.
EnglishTogether with Parliament we can make sure that we increase the voter turn-out.
Yhdessä parlamentin kanssa voimme varmistaa, että saamme nostettua äänestäjien osallistumisastetta.
EnglishWhy do we always assume that the gentleman in Brussels knows better than the ordinary voter?
Miksi me aina oletamme, että Brysselin herrat ovat viisaampia kuin tavalliset äänestäjät?
EnglishWe must adopt the measures needed to further raise voter awareness of the importance of these elections.
On toteutettava toimia, jotta äänestäjät ymmärtäisivät vaalien merkityksen.
EnglishMuch has been written about the democratic deficit and voter alienation in the European Union.
Euroopan unionin demokratiavajeesta ja äänestäjien välinpitämättömyydestä on kirjoitettu paljon.
EnglishI think that helps to raise interest, and it is also ultimately good for voter turnout.
Uskon, että se herättää kiinnostusta ja että se on loppujen lopuksi hyväksi myös äänestysinnon kannalta.
EnglishAt home, I have never met a voter who for example demands a uniform voting system.
Kotona en ole koskaan tavannut ensimmäistäkään äänestäjää, joka olisi vaatinut esim. yhtenäistä vaalijärjestelmää.
EnglishVoter turnout among young people is very low in Eastern Europe.
Nuorten äänestysaktiivisuus Itä-Euroopassa on hyvin alhainen.
EnglishWe are once again heading for an election in which voter turnout is predicted to be very low.
Olemme jälleen kerran suuntaamassa vaaleihin, joissa äänestysvilkkauden ennakoidaan olevan hyvin matala.
EnglishWe witnessed serious shortcomings in the system of voter lists and in keeping the public informed.
Havaitsimme vakavia puutteita äänestäjien luettelointijärjestelmässä ja kansalaisille tiedottamisessa.
EnglishVoter turnout has fallen from 63% in 1979 to 49% in 1999.
Äänestysaktiivisuus oli vuonna 1999 laskenut 49 prosenttiin, kun se vuonna 1979 oli 63 prosenttia.
EnglishLaying down legal criteria for recognition dilutes democracy and infantilises the voter.
Se, että tunnustamiselle asetetaan oikeudellisia kriteerejä, heikentää demokratiaa ja tekee äänestäjistä pikkulapsia.
EnglishWith empty promises alone and no money to back them up, you will only alienate the voter even more.
Katteettomilla lupauksilla, joiden tueksi ei saada rahoitusta, vieraannutatte vain äänestäjät entisestään.
EnglishBecause it is more sovereignty-sensitive it is more voter-and citizen-sensitive.
Koska siinä otetaan entistä paremmin huomioon suvereniteetti, siinä otetaan entistä paremmin huomioon äänestäjät ja kansalaiset.
EnglishFear of change, competition and fear of voter pressure still have an effect on the actions of politicians.
Poliitikkojen toimiin vaikuttavat edelleen pelko muutoksesta, kilpailusta ja äänestäjien painostuksesta.

他の言葉