「thank goodness」の英語-フィンランド語辞書

EN

「thank goodness」フィンランド語 翻訳

EN

thank goodness {間投詞}

volume_up
thank goodness
After two years, this has - thank goodness - proved to be the right decision.
Silloinen menettelytapa osoittautui, luojan kiitos, oikeaksi kahden vuoden kuluttua.
At the time I protested against that unrealistic proposal and thank goodness that succeeded.
Vastustin silloin tuota epärealistista ehdotusta, ja, luojan kiitos, siitä luovuttiin.
Thank goodness we say 'prices' and not 'tariffs' nowadays.
Nykyään voimme luojan kiitos puhua hinnoista, eikä tariffeista.

"thank goodness"に類似した翻訳-フィンランド語

to thank 動詞
Finnish
goodness 名詞
goodness! 間投詞
good 名詞
good 形容詞

フィンランド語での"thank goodness"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishThank goodness we have finally reached the last stage before adoption.
Sen vuoksi olemme nyt päässeet hyväksymistä edeltävään viimeiseen vaiheeseen.
EnglishWe can sense it: the neoliberal spirit of the time has passed, thank goodness.
Saamme tuntea, että uusliberaali ajan henki on onneksi ohitse.
EnglishThank goodness that he was able to take advantage of a health-care system from another country.
Onneksi hän pystyi hyödyntämään toisen maan terveydenhuoltojärjestelmää.
EnglishThere have been arrests in Denmark and Germany, thank goodness.
Tanskassa ja Saksassa on tehty pidätyksiä, luojalle siitä kiitos.
EnglishAs I said, thank goodness there has been no real outbreak of violence yet.
Olen sanonut jo aikaisemmin, että saamme kiittää Luojaa siitä, että mitään räjähdystä ei ole vielä tapahtunut.
English(DE) Madam President, in Austria we have, thank goodness, not been subjected to terrorist attacks for many years.
(DE) Arvoisa puhemies, meillä Itävallassa ei onneksi ole ollut moneen vuoteen terrori-iskuja.
EnglishThank goodness for that and I am glad to see such wisdom.
Olen iloinen, että tilanne pyritään hoitamaan viisaasti.
EnglishThank goodness if we can have something which is not a Dupont.
Onneksi on ainakin jotain, joka ei ole Dupont .
EnglishThank goodness we have now sorted out this issue with the final date for the introduction of the digital tachograph.
Onneksi olemme nyt selvittäneet kysymyksen digitaalisen ajopiirturin käyttöönoton viimeisestä määräpäivästä.
EnglishThis House has made constructive amendment proposals, which, thank goodness, we have approved with a large majority.
Täällä parlamentissa on tehty rakentavia tarkistusehdotuksia, jotka olemme onneksi hyväksyneet suurella enemmistöllä.
EnglishIn accordance with the principle of subsidiarity, the Member States are, thank goodness, still able to penalise such use.
Jäsenvaltiot voivat onneksi edelleen langettaa rangaistuksia huumausaineiden käytöstä läheisyysperiaatteen ansiosta.
EnglishThank goodness that Europe is again taking action, offering assistance and helping to reconstruct Central America.
Siksi on hyvä, että Eurooppakin ryhtyy nyt toimiin, tarjoaa apua ja on lisäksi mukana Keski-Amerikan jälleenrakentamisessa.
EnglishThank goodness she was there.
EnglishThank goodness for that.
EnglishThank goodness for !
EnglishMoreover, remarkable and intense diplomatic efforts are being made within the UN, and there is also, thank goodness, the work of the Greek Presidency.
YK:ssa toteutetaan merkittäviä ja voimakkaita diplomaattisia toimia, ja onneksi myös puheenjohtajavaltio Kreikka pyrkii edistämään tilanteen ratkaisemista.
EnglishThank goodness that the EU provides financial support in the event of such disasters, as is now the case in the UK, and as it has done in the past for Cyprus.
Onneksi EU antaa luonnonmullistusten sattuessa taloudellista tukea, kuten nyt tapahtuu Yhdistyneen kuningaskunnan ja aiemmin Kyproksen tapauksessa.
EnglishThat would be to deny the candidate countries a right which, thank goodness - and I repeat, thank goodness - some of the countries of the Union have exercised freely.
Näin toimimalla ehdokasvaltioilta halutaan kieltää oikeus, jota jotkin unionin valtiot ovat voineet onneksi - korostan sanaa ?onneksi? - harjoittaa vapaasti.
EnglishThere were many cases, as we travelled across the European Union in our quest to find out what had happened, where people said 'thank goodness you are organising a public inquiry'.
Matkustaessamme ympäri Euroopan unionia selvittämässä tapahtunutta ihmiset totesivat usein olevansa helpottuneita siitä, että asiasta laaditaan julkinen selvitys.