「rugby」の英語-フィンランド語辞書

EN

「rugby」フィンランド語 翻訳

volume_up
rugby {名詞}
FI
FI

「rugby」英語 翻訳

volume_up
rugby {名詞}
EN

EN rugby
volume_up
{名詞}

rugby
volume_up
rugby {名詞}
In Wales, I see rugby and other major sporting events boosting the economy of Cardiff.
Walesissa rugby ja muut suuret urheilutapahtumat antavat potkua Cardiffin taloudelle.
I cite the Greek Rugby Union as a classic example.
Mainitsen yleisenä esimerkkinä tästä Kreikan rugby union -pelin.
You know, he used to go to a rugby match and we would win.
Voitimme aina, kun hän tuli katsomaan rugby-ottelua.

"rugby"の類義語(英語):

rugby

フィンランド語での"rugby"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishWhen I was younger I played rugby and I recall a match that was not going well.
Nuorempana pelasin rugbya ja muistan ottelun, joka ei mennyt hyvin.
EnglishMr President, Commissioner, I found out today that France has banned rugby.
Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, sain tänään tietää, että Ranska on kieltänyt rugbyn.
EnglishThe great game of rugby league went metric years ago.
Esimerkiksi rugbyliigassa siirryttiin käyttämään metrijärjestelmää jo vuosia sitten.
EnglishThat includes the elliptic sticker, the rugby-ball-shaped sticker specified by the Vienna Convention.
Näihin luetaan soikea tarra, rugbypallon muotoinen Wienin yleissopimuksessa määritetty tarra.
EnglishAll around that rugby ground there are adverts for South African fruit companies and for South African airlines.
Kaikkialla rugbyalueella oli eteläafrikkalaisten hedelmäyritysten ja South African Airlinesin mainoksia.
EnglishHowever, 95% of them are active in only four sports: athletics, basketball, football and rugby.
Heistä 95 prosenttia toimii kuitenkin vain neljän urheilulajin, yleisurheilun, koripallon, jalkapallon ja rugbyn, parissa.
EnglishI myself have the flag of my rugby club at home!
(FR) Minulla itselläni on kotona rugbyseurani lippu!
EnglishFor somebody who played rugby for the best part of 30 years, I know just how much fun playing sport actively can be.
Olen pelannut rugbya melkein 30 vuotta, joten tiedän, miten hauskaa aktiivinen urheiluharrastus voi olla.
EnglishIt must face up to competitors who sometimes play a different game - while we play football in Europe, they play rugby.
Sen on kohdattava kilpailijat, jotka joskus pelaavat eri peliä: kun me pelaamme jalkapalloa Euroopassa, he pelaavat rugbyä.
EnglishHas France banned rugby?
EnglishIt was not Scottish rugby players who blew up the tube trains in London, nor Welsh farmers, nor even English cricketers.
Skotlantilaiset rugbyn pelaajat eivät räjäyttäneet Lontoon metrojunia, eivätkä walesilaiset maanviljelijät, eivät edes englantilaiset kriketin pelaajat.
EnglishThere are already concerns that plants in Washwood Heath (Birmingham), Rugby and Stafford face an unnecessary and uncertain future.
Jo nyt pelätään, että Washwood Heathin (Birminghamissa), Rugbyn ja Staffordin tehtaat käyvät tarpeettomiksi ja että niiden tulevaisuus on epävarma.
EnglishNow imagine that when they make it onto the football pitch they are informed that the rules have changed and that they will be required to play rugby instead.
Kuvitelkaa, että kun he ehtivät jalkapallokentälle, heille kerrotaan, että säännöt ovat muuttuneet ja heidän on pelattava rugbya jalkapallon sijaan.
EnglishHe is right that I referred to the 10 000 jobs in the United Kingdom and specifically those in my constituency, Birmingham, Rugby and Stafford.
Hän on oikeassa siinä, että puhuin 10 000 työpaikasta Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja erityisesti omassa vaalipiirissäni Birminghamissa, Rugbyssa ja Staffordissa.
EnglishMy sport happens to be a minority sport - rugby league football - and in October or November the World Cup will be taking place in the UK and in France.
Oma urheilulajini sattuu olemaan vähemmistöurheilulaji - ammattilaisrugby - ja lokakuussa tai marraskuussa maailmancup pidetään Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Ranskassa.
English   Mr President, my Irish friends, congratulations on your victory over England in the rugby, but remember: EU citizens must not be vanquished; they must decide.
   – Arvoisa puhemies, hyvät irlantilaiset toverini, onnittelen teitä siitä, että peittositte Englannin rugbyssa. Muistakaa kuitenkin, ettei unionin kansalaisia pidä kukistaa.