「revise」の英語-フィンランド語辞書

EN

「revise」フィンランド語 翻訳

volume_up
revise {名詞}

EN revise
volume_up
{名詞}

revise
The USA continues to doubt whether even this new, revised complies with WTO rules.
USA epäilee edelleen, että myös uusi, korjattu versio on WTO: n sääntöjen vastainen.

"revise"の類義語(英語):

revise

フィンランド語での"revise"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishIn the light of this decision, we shall probably be forced to revise our position.
Joudumme todennäköisesti tarkistamaan kantaamme kyseisen päätöksen perusteella.
EnglishI think Parliament should revise its view of how this matter should be dealt with.
Mielestäni parlamentin on tarkasteltava uudelleen sitä, miten asiaa on käsiteltävä.
EnglishThere is clearly an urgent need to revise the existing rules on timeshare.
Nykyisiä aikaosuuksia koskevia sääntöjä on selvästikin tarkistettava pikaisesti.
EnglishShe is no longer here, but, Mrs Le Pen, you should revise your information.
Jäsen Le Pen ei ole enää paikalla, mutta hänen olisi syytä selvittää tosiasiat.
EnglishHowever, we need to revise completely our current foreign policy, Baroness Ashton.
Meidän on kuitenkin tarkistettava täysin nykyinen ulkopolitiikkaamme, Catherine Ashton.
EnglishIt's a great story, and it's understandable why they would be reluctant to revise it.
Se on hieno tarina, ja ymmärrettävästi sen muuttaminen on hankalaa monille.
EnglishIn view of the economic and financial crisis, we must also revise the Lisbon Strategy.
Meidän on talous- ja rahoituskriisin takia tarkistettava myös Lissabonin strategiaa.
EnglishI urge the Council to move quickly and to revise the Dublin Convention.
Kehotan neuvostoa toimimaan nopeasti ja tarkistamaan Dublinin yleissopimusta.
EnglishWhen we asked Member States to revise these claims, they were reduced to 4 000.
Kun pyysimme jäsenvaltioita tarkistamaan kyseiset väittämät, niiden määrä väheni 4 000:een.
EnglishThis clearly demonstrates that the WHO needs to revise its pandemic criteria.
Tämä osoittaa selvästi, että WHO:n on muutettava pandemian kriteerejä.
EnglishIf in practice we find it is no improvement, I can assure you we will revise them.
Jos huomaamme käytännössä, ettei työskentelymme parane, tarkistamme niitä. Takaan sen teille.
EnglishWe need to revise the military strategy; we need to bring all the different initiatives together.
Sotilaallista strategiaa on tarkistettava. Kaikki eri aloitteet on yhdistettävä.
EnglishLet us subject it to a test period and, if necessary, revise it later.
Sitä on kokeiltava tietty aika ja sen jälkeen tarvittaessa tarkistettava.
EnglishThe Commission’s proposal aimed to revise the Regulation that had been in force for three years.
Komission esitys tähtäsi kolme vuotta voimassa olleen asetuksen uudistamiseen.
EnglishVery soon we will be faced with the proposal to revise the TENs network in its entirety.
Hyvin pian meillä on edessämme ehdotus koko TEN-verkon muuttamiseksi.
EnglishOr is the Commission prepared to revise the draft and to negotiate a balanced agreement?
Vai onko komissio valmis tarkistamaan luonnoksen ja neuvottelemaan tasapainoisen sopimuksen?
EnglishYou have disappointed me and I feel I must revise my good opinion of you.
Olen pettynyt teihin, ja minusta tuntuu, että minun on tarkastettava hyvää käsitystäni teistä.
EnglishWe must revise our strategy, but we must also retain our ambition.
Meidän on tarkistettava strategiamme, mutta meidän on myös säilytettävä kunnianhimomme.
EnglishHowever, it would seem essential to revise this ten-year-old text.
Kymmenen vuotta sitten laaditun tekstin tarkistaminen tuntuu kuitenkin välttämättömältä.
EnglishSuch a state must revise its priorities, and should do so not only on paper but in actual fact.
Tällaisen valtion on tarkistettava arvojaan, eikä vain paperilla vaan myös käytännössä.