「legitimacy」の英語-フィンランド語辞書

EN

「legitimacy」フィンランド語 翻訳

EN legitimacy
volume_up
{名詞}

legitimacy (同様に: validity)
Both companies benefit from state aid of a debatable legitimacy.
Kumpikin yhtiö saa valtiontukea, jonka laillisuus on kyseenalaista.
Perhaps this legitimacy can be based solely on the will of NATO?
Perustuuko tämä laillisuus kenties pelkkään NATOn tahtoon?
It must not recognise the legitimacy of this election result.
Sen on tunnustettava näiden vaalitulosten laillisuus.

"legitimacy"の類義語(英語):

legitimacy

フィンランド語での"legitimacy"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishThe EU needs to find new ways of working to ensure legitimacy of our decisions.
EU:n on löydettävä uusia toimintatapoja päätösten legitiimiyden varmistamiseksi.
EnglishI think in fact that it is important in the long run for the Union's legitimacy.
Mielestäni se on tarpeen - pitkällä tähtäimellä - Unionin oikeutuksen kannalta.
EnglishYou cannot play games with democratic legitimacy and the credibility of politics.
Demokraattisella legitimiteetillä ja politiikan uskottavuudella ei voi leikkiä.
EnglishIn this way it will gain a public mandate and public legitimacy in the free West.
Tällä tavoin sille saadaan julkinen legitimiteetti koko vapaassa länsimaailmassa.
EnglishThis Parliament has proposed various mechanisms for introducing this legitimacy.
Parlamentti on ehdottanut erilaisia keinoja tämän lainvoimaisuuden saavuttamiseksi.
EnglishIt is reducing our legitimacy in the eyes of citizens and we have to fight back.
Se heikentää legitiimiyttämme kansalaisten silmissä, ja meidän on puolustauduttava.
EnglishIt is also essential for the internal legitimacy of the decision on the status.
Tämä on tärkeää myös asemaa koskevan päätöksen sisäisen oikeutuksen kannalta.
EnglishAccordingly, we need a strong Commission that shows authority and legitimacy.
Tarvitsemme näin ollen vahvaa komissiota, jolla on valtaa ja joka on legitiimi.
EnglishIt means quite simply that the EU's chain of legitimacy has long since been broken.
Se nimittäin tarkoittaa, että EU: n legitimaatioketju on paljolti jo katkennut.
EnglishAbove all, it strengthens the democratic legitimacy of the European Parliament.
Se vahvistaa ennen kaikkea Euroopan parlamentin demokraattista legitiimiyttä.
EnglishThere are many actions that damage the democratic legitimacy of our institutions.
On monia toimia, jotka turmelevat toimielintemme demokraattisen oikeutuksen.
EnglishThis is a potential leap forward for the European Union's democratic legitimacy.
Tämä voi lisätä tuntuvasti Euroopan unionin demokraattista legitimiteettiä.
EnglishIn other words, we have now given legitimacy to the current behaviour of Pakistan.
Toisin sanoen olemme antaneet Pakistanin nykyiselle käytökselle oikeutuksen.
EnglishAs a result, that no longer seems enough on its own to give the Union legitimacy.
Sen vuoksi se ei enää tunnu yksin riitä antamaan unionille legitimiteettiä.
EnglishProjects have been started which depended on the Constitution for their legitimacy.
Sellaisia hankkeita on jo aloitettu, jotka olivat perustuslain nojalla legitiimejä.
EnglishThe democratic legitimacy of the new service also depends on its composition.
Uuden ulkosuhdehallinnon demokraattinen legitiimiys riippuu myös sen kokoonpanosta.
EnglishIn this way we can only add to the democratic legitimacy of the reform process.
Tällä tavoin voimme ainoastaan parantaa uudistusprosessin demokraattista laillisuutta.
EnglishThe Commission will enjoy a dual legitimacy, drawn from the States and from citizens.
Komissiolla on kahtalainen legitimiteetti: valtioilta ja kansalaisilta saatu.
EnglishBut can we, in such a situation, talk of the legitimacy of the elected government?
Voimmeko kuitenkaan puhua tällaisessa tilanteessa valitun hallituksen legitiimiydestä?
EnglishThat is where you find democratic legitimacy and respect for national conditions.
Demokraattinen kiinnitys ja kansallisten olosuhteiden huomioon ottaminen löytyy sieltä.