「legislature」の英語-フィンランド語辞書

EN

「legislature」フィンランド語 翻訳

EN legislature
volume_up
{名詞}

legislature
It is true that the national legislature could create derogations from this obligation.
On totta, että kansallinen lainsäädäntöelin voi tehdä poikkeuksia tähän velvoitteeseen.
You were saying that the Council is not alone in being a legislature that makes its decisions in secret.
Sanoitte, ettei neuvosto ole ainoa lainsäädäntöelin, joka tekee päätöksensä salassa.
In the end the legislature did not incorporate these proposals into the final document.
Lainsäädäntöelin ei lopulta sisällyttänyt kyseisiä ehdotuksia lopulliseen asiakirjaan.

"legislature"の類義語(英語):

legislature

フィンランド語での"legislature"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishThe Court is obviously waiting for clarification from the European legislature.
Tuomioistuin odottaakin nähtävästi selvennystä yhteisön lainsäädäntöelimiltä.
EnglishThis is our final political pronouncement on the issue during this legislature.
Tämä on viimeinen poliittinen kannanottomme tästä aiheesta tämän vaalikauden aikana.
EnglishOur main concern was always about the existence of the provisional legislature.
Väliaikaisen lainsäädäntöelimen olemassaolo huolestutti meitä koko ajan kaikkein eniten.
EnglishDuring this legislature, we have experienced the painful problem of BSE.
Olemme tämän parlamentin toimikauden aikana kokeneet BSE-kriisin kipeän ongelman.
EnglishWe are doing this in the hope that they work hard and effectively during the legislature.
Teemme niin, jotta komissio työskentelisi toimikautensa aikana ahkerasti ja hyvin.
EnglishThe executive is again being strengthened at the expense of the legislature.
Toimeenpanovaltaa vahvistetaan jälleen lainsäädäntävallan kustannuksella.
EnglishThis report is perhaps one of the most important of this legislature.
kirjallinen. - (RO) Tämä mietintö on ehkä yksi tärkeimmistä tällä vaalikaudella.
EnglishThis is the final plenary session of this year, the final new year of this legislature.
Tämä on vuoden viimeinen täysistunto ja alkamassa on tämän vaalikauden viimeinen vuosi.
EnglishCooperation with the legislature is absolutely essential for good financial management.
Yhteistyö lainsäätäjän kanssa on hyvän taloudenhoidon kannalta ehdottoman välttämätöntä.
EnglishI trust that the spirit of collaboration will continue up to the end of this legislature.
Luotan siihen, että yhteistyöhenki jatkuu myös tämän vaalikauden jälkeen.
EnglishIt is therefore important that the European legislature should try to reduce these figures.
Siksi on tärkeää, että unionin lainsäädännöllä pyrittäisiin pienentämään näitä lukuja.
EnglishWe will not be divided or have our role as a legislature ignored.
Meitä ei voi jakaa eikä meidän osuuttamme lainsäädäntötyössä jättää huomiotta.
EnglishI think this is a matter that we should re-examine in the next legislature.
Mielestäni tämä on asia, jota seuraavan parlamentin on tutkittava.
EnglishWe have a mutual desire to see the necessary revision of the regulation within this legislature.
Haluamme yhdessä toteuttaa asetukseen tarvittavat tarkistukset tällä vaalikaudella.
EnglishI believe that is the essence of what has happened during this legislature.
Uskoakseni juuri näin on pohjimmiltaan käynyt tällä vaalikaudella.
EnglishOfficials and ministers have taken over from the legislature.
Sen vuoksi virkamiehet ja ministerit ovat ottaneet haltuunsa lainsäädäntövallan.
EnglishIn addition, during this legislature, we are going to work on services of general interest.
Tämän vaalikauden aikana aiomme lisäksi tehdä työtä yleishyödyllisten palvelujen osalta.
EnglishI believe it is up to the legislature to establish the rules at this juncture.
Minusta lainsäätäjien on tässä vaiheessa vahvistettava säännöt.
EnglishNo one person represents everybody, only the legislature has general responsibility.
Kukaan ei edusta kaikkia, vain lainsäätäjällä on yleinen vastuu.
EnglishI would point out that these explanations have been given since the start of this legislature.
Korostan, että samoja selityksiä on tarjottu toimikauden alusta lähtien.